Unikalna oferta

Nowoczesne sposoby współpracy z osobami ze spektrum autyzmu

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą. Wierzymy, że wśród innowacyjnych sposobów interakcji z osobami z autyzmem i ich otoczeniem, znajdziesz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Konferencja "Autyzm bez przemocy"

Każdego dnia, w zaciszu gabinetów, szkolnych korytarzy, a nawet czterech ścian domu, tysiące ludzi ze spektrum autyzmu doświadcza dyskryminacji i przemocy. Często uzasadnianej rzekomymi potrzebami terapeutycznymi. We współpracy z wybitnymi przedstawicielami środowisk międzynarodowych, chcemy pokazać, że tak nie można. Nie można traumatyzować ludzi ze spektrum w imię terapii.

Zobacz więcej

Nie jestem kosmitą

z ksiazki

"Książka "Nie jestem kosmitą" to lektura obowiązkowa dla wszystkich osób ze zdia- gnozowanym zespołem Aspergera, w szczególności tych, które dopiero wkraczają w dorosłe życie. Kiedyś chciałam być osobą neurotypową. Po wielu latach zrozumiałam, że tak na- prawdę kryła się za tym jedynie chęć bycia akceptowaną. Teraz wiem, że jesteśmy całkowicie w porządku – i ja, i mój autystyczny mózg. Ludzie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinni być uczeni takiego nastawienia do siebie od wczesnego dzieciństwa."

Katja Schrödinger

więcej

Seminarium z serii „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”

Szczecin, 04.03.2017, Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”

Wspólnie będziemy budować nową przestrzeń dla osób ze spektrum autyzmu. Możesz stać się częścią ważnych i niezbędnych zmian w świadomości społecznej. Dla osób, które zdecydują się poszerzać swoją wiedzę dalej – oferujemy pakiet zawierający dodatkowe materiały szkoleniowe do samodzielnej pracy i możliwość konsultacji z Joanną Ławicką.

Więcej

Nasze metody wsparcia nie ograniczają się do terapii w gabinetach. Specjaliści Fundacji służą pomocą również tam gdzie są potrzebni - w domu, w szkole, na imprezach, a także... w Internecie.

Szklenia skierowane są do profesjonalistów, nauczycieli i wszystkich, mających kontakt z osobami ze spektrum autyzmu. W razie potrzeby organizujemy zamknięte i otwarte szkolenia wyjazdowe.

Oferta obejmuje letnie i zimowe turnusy dla rodzin, wyjazdy dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu oraz kolonie, obozy dla dzieci. W ofercie mamy także wyjazdy weekendowe oraz zielone szkoły. Wszystkie imprezy obsługują doświadczeni terapeuci, służący pomocą w radzeniu sobie, w realnych sytuacjach życiowych osobom ze spektrum autyzmu.

Dzięki działaniom w obszarze kultury, umożliwamy osobom ze spektum autyzmu pełny dostęp do dóbr nauki i kultury, oraz aktywne włączanie ich w działania kulturalne i naukowe.

Autyzm to nie choroba.

Można z nim żyć pełnią życia!

Uczymy wzajemnej komunikacji i zrozumienia osoby ze spektrum autyzmu i o typowym rozwoju. Uważamy, że nie ma cudownych lekarstw. Najlepszą metodą poprawy jakości życia jest bycie z drugim człowiekiem i chęć jego zrozumienia. Przekraczamy bariery i tworzymy nową, użyteczną wiedzę na temat autyzmu.