Filozofia

Nasza filozofia

Patrzymy na spektrum autyzmu jak na odmienny wzorzec rozwoju, czy też sposób budowania relacji z otoczeniem. Pomagamy osobom z ASD myśleć o ludziach w swoim otoczeniu równie często, jak myślą o wszystkich, pasjonujących je rzeczach. Pokazujemy, że człowiek to ciekawa istota, pełna fascynujących szczegółów, które można odkrywać, poznawać, badać i… lubić.

Uczymy osoby ze spektrum rozumieć drugiego człowieka, ale tak samo ważne jest dla nas, by pokazać otoczeniu jak myśli i postrzega osoba z autyzmem. Uznajemy społeczną koncepcję niepełnosprawności, która mówi, że niepełnosprawność jest efektem relacji między człowiekiem a nieprzystosowanym  środowiskiem i negatywnymi, stereotypowymi postawami.

Uznajemy, że niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń takich, jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do mieszkalnictwa, edukacji, niedostosowany system transportu, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego całe grupy osób.

Jesteśmy pewni, że główna przyczyna niepełnosprawności tkwi nie w jednostce, ale w barierach społecznych, ekonomicznych. Każdy człowiek ma prawo do szczęśliwego życia. Człowiek zależny, wymagający wsparcia w codzienności nie musi być ograniczony, zniewolony i może mieć prawo do bycia dokładnie takim, jakim jest, bez potrzeby spełniania niczyich oczekiwań.

Pracujemy ze środowiskiem. Rodzinami, rodzeństwem, nauczycielami, pracodawcami… Z każdym, kto rozumie, że od niego zależy możliwość budowania przyjaznej przestrzeni i społeczeństwa przyjaznego osobom autystycznym, niezależnie od ich możliwości intelektualnych, czy stanu zdrowia ogólnego i psychicznego. Chcemy chronić ludzi autystycznych przed negatywymi skutkami traum i mikrotraum, na które są grupą szczególnie narażoną.

Naszej pracy przyświeca prosta zasada uwzględniania potrzeb i zrozumienia dla nich.W odniesieniu do każdego człowieka, bez względu na neurotyp i poziom sprawności.

 

Prawo do inności…

Życie

Wymaga myślenia i świadomości siebie

Procedury

Nie ma procedur budujących relacje.

Przymus

Nie da się zmusić człowieka do życia.

Przyszłość

Przyszłości nie zbudujesz na żadnych schematach.

Co jest dla nas ważne…

 • Rozwój intelektualny jest bardzo ważny, ale jeszcze ważniejszy jest rozwój tego, co pozwala na zrozumienie drugiego człowieka.
 • Rozumienia intencji, myśli, przeżyć, emocji uczymy się najpierw u siebie samych.
 • Podstawową potrzebą człowieka jest komunikacja z innymi. Nie wolno jej zabijać brakiem narzędzi.
 • Terapia to rozwijanie myślenia społecznego. Z zachowaniem prawa do dokonywania wyborów.
 • Ludzie mogą być ciekawymi, interesującymi obiektami obserwacji i przemyśleń, a relacje z nimi mogą być przyjemne.
 • Nikt, nawet terapeuta nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka bez jego udziału.
 • Każdy – także człowiek ze spektrum – ma prawo podejmować decyzje o swoim życiu – na dostępnym sobie poziomie i popełniać błędy.
 • Życie osoby z autyzmem może być satysfakcjonujące, a jednocześnie nie musi być wyczerpujące.
 • Terapia to szukanie drogi do szczęścia i sukcesu. Niezależnie od poziomu, na jakim to szczęście i sukces możemy wspólnie przeżywać.
 • Każdy potrzebuje być docenianym. Nie chwalonym za postępy w terapii, lecz za swoją indywidualność i wyjątkowość.
 • Osoba z autyzmem ma prawo odczuwać po swojemu. Zarówno bodźce w otoczeniu, jak i emocje.
 • Rolą terapeuty jest pomóc zrozumieć ogólny wzorzec odczuwania w społeczeństwie a nie zmienianie tego, co każdy może zmienić sam.

Spektrum autyzmu

Nasze działania

Nasze artykuły