Edukacyjno – rozwojowe

Zajęcia dla dzieci

Zapraszamy dzieci na zajęcia prowadzone w naszym Ośrodku Wspierania Neuroróżnorodności Soteria. Mamy dla Was kompleksową propozycję, która sprawi radość dzieciom i będzie wspierać ich procesy uczenia się i rozwój kompetencji.

W ciągu roku szkolnego w szczególności na zajęciach mogą skorzystać dzieci realizujące obowiązek szkolny w ramach nauczania domowego. Wiemy doskonale, jak dużym wyzwaniem jest sprawowanie codziennej opieki i wsparcie edukacyjne dzieci, które nie uczęszczają do tradycyjnej szkoły. Sprawimy, że nauka stanie się przyjemnością, a nie katorgą! Nasze zajęcia „odszkolnią” dzieci, jednocześnie wspierając ich zdrowy i pełen rozwój.

jak to działa?

Dostowanie zajęć pod kątem edukacyjnym

W  zajęciach Grupy Edukacyjno – Rozwojowej SAP mogą brać udział dzieci realizujące obowiązek szkolny w ramach Edukacji Domowej (ED), jak i dzieci uczące się w szkołach tradycyjnych. W przypadku dzieci, które uczą się w tradycyjny sposób, zajęcia nie będą dostosowywane do preferencji związanych z planem lekcji w szkołach. W tym przypadku o wyborze poszczególnych dni i godzin zajęć decydują Rodzice.

forma według potrzeb i możliwości

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej jeżeli takowa grupa się zbierze. Czas trwania zajęć jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb dziecka. W celu ustalenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań przed przyjęciem dziecka na zajęcia obowiązuje konsultacja wstępna trwająca pół godziny (koszt 95 zł).

plan zajęć

Plan zajęć grupowych układany jest po ustaleniu składu grupy, z uwzględnieniem preferencji rodziców – w szczególności rodziców dzieci będących w Edukacji Domowej.

Terminy zajęć indywidualnych ustalane są z rejestracją z wyprzedzeniem na każdy miesiąc.

Opłacanie zajęć

Rodzice mogą opłacać udział dziecka w zajęciach samodzielnie, poprzez subkonta 1% a także, w porozumieniu z placówką oświatową (szkołą, do której zapisane jest dziecko). 

W przypadku rozliczeń innych niż bezpośrednich wpłat rodziców pierwsze zajęcia mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy z placówką lub ustaleniem warunków rozliczeń z Fundacją.

ramowy program

Przygotowanie do egzaminów 

Dla dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach Edukacji Domowej. Plan przygotowywany jest według indywidualnego planu, omawianego każdorazowo z rodzicami i dzieckiem, w oparciu o podstawę programową.

wsparcie dla nauczycieli i specjalistów

 Wsparcie w pokonywaniu trudności edukacyjnych poprzez raporty i dzienniki z zajęć ustalone z placówką. 

Zajęcia kreatywnej nauki

Związanej z zainteresowaniami i potrzebami ucznia.

Rozwijanie hobby

bo każdy je ma, a jeżeli jeszcze o tym nie wie, to pomożemy mu je odnaleźć! 

Powrót do szkoły systemowej

Pomożemy w powrocie do szkoły jeżeli dziecko wyraża taką chęć i motywację.

Nauka samoorganizacji czasu wolnego

Nauka to nie tylko ciężka praca, jej częścią jest też umiejętność odpoczywania. Dlatego zajmiemy się nauką samoorganizacji czasu wolnego, poszukując najbardziej urozmaiconych strategii.

Stabilizacja emocjonalna

Zapewnimy wsparcie w regulacji emocjonalnej według najlepszych standardów Stosowanej Analizy Potrzeb. Pomożemy przepracować trudności emocjonalne, wyniesione z klasycznej edukacji lub inne, zgromadzone w życiu dziecka.

Pokazywanie, jaki jest sens nauki?

Wiele dzieci w spektrum autyzmu lub o innym profilu rozwoju, nie rozumie i nie wie, po co miałyby się uczyć. Jesteśmy gotowi, żeby ten temat ogarnąć i nadać nauce sens większy niż tylko oczekiwania ze strony dorosłych.  

Koordynator zespołu tutorów

Tomek gruszka

„Nie odnajdziesz spokoju unikając życia.” – Virginia Woolf

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Podyplomowo ukończył edukację wczesnoszkolną i przedszkolną. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Do ubiegłego roku wychowawca w specjalnej szkole podstawowej dla dzieci w spektrum. Pracował także jako nauczyciel współorganizujący proces edukacji w przedszkolu. Współzałożyciel Drużyny Harcerskiej Borsuki dla dzieci w spektrum autyzmu w Krakowie.

W ramach prywatnej inicjatywy prowadził Pogotowie Autystyczne, czyli wsparcie rodzin w kryzysie na terenie domu dziecka. Współzałożyciel bezpiecznego miejsca spotkań i wsparcia dla osób w spektrum – Klubu Neuroróżnorodnych w Krakowie.
W ramach działalności Klubu przeprowadzał wywiady m.in. z ciekawymi samorzecznikami, Jackiem Kielinem i Temple Grandin. Wywiady dostępne są na fanpage Klubu Neuroróżnorodnych. Współzałożyciel grupy filmowej Szalone Racice dla dzieci w spektrum.

Superwizja wewnętrzna

Nadzór merytoryczny nad zespołem tutorów poprowadzi dr Aśka Ławicka, prezes Fundacji Prodeste 

Udział w grupie

opłaty

Płatność regulowana jest na podstawie faktury wystawianej co miesiąc lub po każdych zajęciach. W przypadku rozliczeń z placówkami oświatowymi/fundacjami prowadzącymi subkonta istnieje możliwość wyłącznie faktur comiesięcznych. 

Faktury wysyłane są do rodziców, na których spoczywa obowiązek przekazania faktury odpowiedniemu nabywcy. W szczególnych przypadkach faktura może być wysyłana bezpośrednio do placówki, z którą rozliczane są zajęcia.

W kwestiach opłacania i finansowania zajęć prosimy o kontakt z biurem:

biuro@prodeste.pl lub 717266699 wew. 3 (pn i pt w godz. 13.00 – 15.00)

Uwaga! Rodzic ma obowiązek dowiedzieć się o warunkach finansowania zajęć w placówce/fundacji – nie kontaktujemy się z placówką w celu ustalenia warunków finansowania!

 

zajęcia indywidualne w ramach przygotowania do pracy w grupie

Konsultacja wstępna  (30 min) – 95 zł
Konsultacja wstępna może zostać pominięta jeżeli rodzice są w stałym wsparciu psychoedukacyjnym i zostaną skierowani przez specjalistę prowadzącego

Zajęcia dla dziecka – 90 zł/godz.
(w przypadku rozliczeń ze szkołą/przedszkolem – 120 zł/godz.)

Psychoedukacja dla rodzica (min. 1x w miesiącu) – 170 zł/godz.

Zajęcia indywidualne/grupowe edukacyjne

Konsultacja wstępna  (30 min) – 95 zł
Konsultacja wstępna może zostać pominięta jeżeli rodzice są w stałym wsparciu psychoedukacyjnym i zostaną skierowani przez specjalistę prowadzącego

Zajęcia dla dziecka – 120 zł/godz.
Min. 22 godz. w miesiącu (zalecane 28 godz.)

Zajęcia prowadzone według zasad

stosowanej analizy potrzeb

SAP to autorska i innowacyjna metoda wspierania osób o atypowym rozwoju. Uwzględnia ona całe środowisko osoby wspieranej bez minimalizowania objawów autyzmu (bądź innych odmienności rozwojowych). Miarą sukcesu Stosowanej Analizy Potrzeb jest istotna poprawa jakości życia oraz uzyskanie optymalnych warunków rozwojowych. 

Niekwestionowany zasobem tej metody jest czynnik wzajemności. Nie ma tu “dawcy” i “odbiorcy” wsparcia w rozumieniu innych metod i podejść. Stosując SAP zarówno specjalista jak i osoba wspierana mają możliwość bycia aktywnymi uczestnikami procesu i aktywnie uczestniczyć w procesie.

Dołącz do naszych

zajęć już dziś!

telefonicznie
717266699
wew. 1 – rejestracja  (10.00 – 14.00)
wew. 3 – biuro, opłaty, umowy z placówkami (pn i pt 13.00 – 15.00)
Nasz adres
Pierwiosnkowa 6
53-225 Wrocław

Uwaga! Prosimy o zapisy telefoniczne lub mailowe!

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0