Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Prodeste, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: ul. Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław
 • przez e-mail: fundacja@prodeste.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, ul. Pierwiosnkowa 6, 53-225 Wrocław
 • przez e-mail: fundacja@prodeste.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia i wykonania umów (w szczególności: umów sprzedaż, umów związanych z wykonywanymi usługami) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci informacje o produktach, które mogą Cię zainteresować.
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Specjalistom wspierającym Ciebie, Twoje dziecko, lub Twoją rodzinę;
 • Specjalistom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszego sklepu internetowego, w tym możliwość komunikacji;
 • Specjalistom optymalizującym nasze działania, bądź realizującym takie działania w naszym imieniu.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@prodeste.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0