Debata dla środowisk osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Debata dla środowisk osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju : "Wdrażanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych"

 

23.09.2016 mieliśmy możliwość uczestniczenia w debacie organizowanej przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas debaty znaczącym elementem był zaskakująco duży udział w niej tzw. self - adwokatów. Na spotkaniu pojawiły się osoby z zespołem Aspergera ale także, co jest szczególnie warte podkreślenia - osoby ze spektrum, z niepełnosprawnością intelektualną. Debata środowiskowa toczyła się wokół zagadnień takich, jak:

  • prawo do udziału w życiu kulturalnym, rekreacji i sporcie;
  • prawo do samodzielności;
  • emopowerment, czyli prawo do angażowania się w podejmowanie decyzji o sobie i odpowiedzialności za swoje działania;
  • prawo do edukacji;

Dziękujemy za możliwość udziału w debacie, burzliwe, ale efektywne dyskusje oraz spotkanie z zaproszonymi ekspertami z Włoch, m.in. Panem Pietro Cirrincione, wiceprezesem Autism - Europe, self - adwokatem z zespołem Aspergera, który na niedawnym kongresie w Edynburgu prezentował projekt "Autistic Football Club: Inclusive football sport club of people with and without ASD" - jako model włączania osób ze spektrum w zaprzeczający stereotypom na temat osób z ASD sport zespołowy, jakim jest piłka nożna.

Podczas debaty pracowaliśmy w grupie warsztatowej z Fundacją Autika - dziękujemy za owocne współdziałanie :-)