Wsparcie dla rodzin

Konsultacje psychoedukacyjne

To szczególna forma wsparcia, dedykowana szczególnie rodzicom dzieci młodszych, ale nie tylko. Od lat wspieramy rodziny osób w każdym wieku.

Konsultacje służą poszerzaniu wiedzy o specyfice rozwoju dziecka/osoby. Pomagają zrozumieć szczególne właściwości i style funkcjonowania co prowadzi do lepszej komunikacji w rodzinie oraz uwrażliwieniu na potrzeby dziecka. W trakcie konsultacji rodzice mają możliwość poruszać wszystkie, ważne dla nich tematy a zadaniem specjalisty jest zaopiekować się tak rodzicem jak i jego dzieckiem, niezależnie od tego, w jakim wieku ono jest.

Zapraszamy do kontaktu również rodziców, którzy dotychczas nie korzystali z takiej formy pomocy. Ale dziś mają potrzebę podzielenia się tym, co dzieje się w ich życiu, którzy potrzebują planu na najbliższe dni, albo potrzebują pomocy, wsparcia by zrozumieć co dzieje się z nimi samymi lub z ich dzieckiem. Sytuacja pandemii wymusza zamknięcie w ograniczonej przestrzeni – sprzyja to rozwijaniu się frustracji, poczucia lęku, bezradnosci czy bezsilności. Emocje przeżywane przez dorosłych, wpływają na stan emocjonalnych dzieci. Zadbajmy o siebie.

Grupy psychoedukacyjne

Celem grup psychoedukacyjnych jest pogłębienie wiedzy o potrzebach zarówno dziecka, jak i rodziny. Pozwalają przyjrzeć się różnym problemom i trudnościom w lustrze społecznym innych rodziców. Trudności te mogą być w przeżywane bezpiecznie w grupie, a także poddawane refleksji i pogłębionemu zrozumieniu. Grupa jest znakomitym środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych relacji. Naszym zadaniem jest wspierać uczestników w  jest dochodzeniu do zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji w obrębie rodziny oraz rodziny ze środowiskiem zewnętrznym.

Spotkania osobiste

Z uwagi na pandemię, zdecydowanie zalecamy korzystanie z konsultacji online
Jednocześnie rozumiemy, że nie dla wszystkich taka forma kontaktu jest dostępna zarówno z uwagi na ograniczenia technologiczne, jak i uwarunkowania emocjonalne. Dlatego umożliwiamy Państwu kontakt osobisty w nszej Soterii we Wrocławiu. Podczas spotkania zachowamy wymagany dystans. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie są dla nas bardzo ważne.