Turystyka

Turystyka

Pomysł zorganizowania pierwszych kolonii dla dzieci ze spektrum autyzmu był wynikiem wieloletnich doświadczeń, płynących z organizacji turnusów rehabilitacyjnych. Obserwowaliśmy coraz liczniejszą grupę dzieci, dla których wyjazd na kolonie dawałby możliwość  wykorzystania kompetencji społeczno – komunikacyjnych w naturalnych sytuacjach. Podczas wyjazdów uwzględniamy indywidualne cechy każdego uczestnika – od właściwości rozwojowych, po cechy charakteru i zainteresowania.  Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie ze strony terapeutów, instruktorów i wychowawców. Udział w koloniach daje możliwość rozwijania samodzielności – zarówno w zakresie samoobsługi, jak też samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Bardzo ważnym elementem kolonii jest bogata oferta turystyczno – edukacyjna. Dzieci i młodzież mają okazję poznać piękne zakątki kraju w trakcie wycieczek, a także rozwijać swoje pasje i zainteresowania podczas różnorodnych warsztatów tematycznych.

Na kolonie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, na różnych poziomach funkcjonowania. Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa samodzielność w zakresie samoobsługi i rozpoczęta nauka w szkole podstawowej.

Pierwsze turnusy rehabilitacyjne zaczęliśmy współorganizować w 2009 roku. Na naszych pierwszych wyjazdach korzystało z terapii i wypoczynku ponad 300 osób z zaburzeniami rozwoju. Wtedy postanowiliśmy spróbować samodzielnej organizacji imprezy. Pierwszym krokiem było zimowisko. W 2013 roku, w Jarnołtówku, spotkaliśmy się z niewielką grupą uczestników – kilkoma rodzinami. Wyjazd okazał się udany i postanowiliśmy kontynuować pomysł. W 2014 roku odbyło się kolejne zimowisko, tym razem dla większej ilości dzieci, w wieku od 2 do 12 lat.

Latem 2014 roku przeprowadziliśmy samodzielnie trzy turnusy. Fundacja Prodeste otrzymała wpis do rejestru organizatorów wypoczynku osób niepełnosprawnych, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.

Od 2014 roku, latem i zimą, organizujemy różnorodne, pod względem oferty wypoczynkowo – terapeutycznej, wyjazdy. Staramy się, aby każdego roku propozycje zawarte w programie turnusów zimowych i letnich były atrakcyjne, wychodziły naprzeciw potrzebom osób w różnym wieku i na różnych poziomach funkcjonowania.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji samodzielnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu zainspirowało nas do zorganizowania krótkich, weekendowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z poważnymi trudnościami rozwojowymi.

W niewielkich, kilkuosobowych grupach, przy wparciu wykwalifikowanych terapeutów, uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z atrakcji wypoczynkowo – edukacyjnych, rozwijając jednocześnie samodzielność, świadomość siebie, komunikację i relacje z otoczeniem.

Okazuje się, że w grupie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu jest sporo osób chętnych, aby wędrować i obcować z przyrodą. Dotychczas zorganizowaliśmy kilka rajdów górskich, na różnych poziomach zaawansowania – od wypraw dla młodszych i początkujących, aż do wypraw wymagających nie lada kondycji i umiejętności. Piesze wędrówki, wyjazdy pod namioty, to znakomita okazja do rozwijania samodzielności, nawiązywania nowych przyjaźni, wykorzystywania  kompetencji społeczno – komunikacyjnych, uwrażliwiania na piękno natury i otaczającego świata. Przy organizacji rajdów i obozów zawsze uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego uczestnika, dbamy o to, żeby liczebność grup była optymalna. Każdy wyjazd, każda wyprawa odbywa się pod okiem doświadczonej kadry – przewodników górskich, trenerów, opiekunów i terapeutów.

Lato kończy się szybko, wakacje mijają ekspresowo, nadchodzi czas szkoły, obowiązków... Wszyscy oczekują na ferie zimowe, aby w tym czasie odetchnąć i nabrać sił na dalszą część roku szkolnego. Aby urozmaicić okres ferii zimowych, postanowiliśmy zorganizować zimowisko – samodzielny wyjazd dla dzieci i młodzieży, nawiązujący w swych założeniach i podejściu do letnich kolonii. Organizujemy kilka zimowisk, aby uczestnicy z różnych zakątków Polski mieli okazję wyjechać w okresie ferii przypadających w ich województwie. W latach 2014 - 2015 odbyły się kolonie zimowe w Żelazku i Podlesicach. Z uwagi na czas trwania wyjazdu, krótszy niż w sezonie letnim, jest to znakomita okazja dla "debiutantów", by spróbować swych sił w pobytach poza domem. Podczas wyjazdów uczestnicy mają możliwość rozwijania szeroko pojętej samodzielności, korzystania z bogatej oferty turystycznej i edukacyjno – kulturalnej. Uczestniczą w warsztatach tematycznych i ciekawych wycieczkach.

Na zimowiska zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, na różnych poziomach funkcjonowania. Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa samodzielność w zakresie samoobsługi i rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Idea samodzielnego wyjazdu na wczasy dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu w naturalny sposób wyewoluowała z pomysłu kolonii dla dzieci i młodzieży. Pierwsze “Asy na wczasy” odbyły się w roku 2015, w Rabce. Dla większości uczestników był to pierwszy w życiu samodzielny wyjazd.

Najważniejszym elementem wyjazdu jest założenie, że każdy ma prawo decydowania o tym, co chce robić. Wszyscy są na równi dorośli, obowiązują ich takie same zasady, włączając w to organizatorów.
Podczas wyjazdów uczestnicy mają możliwość trenować daleko idącą samodzielność, uczyć się odpowiedzialności za siebie i innych. Ponadto w ofercie znajdą zawsze mnóstwo ciekawych atrakcji turystycznych i bardzo przydatnych warsztatów tematycznych.
„Asy na wczasy” dają możliwość wakacyjnego, samodzielnego wyjazdu osobom z Zespołem Aspergera, autyzmem - na różnych poziomach funkcjonowania, także z niepełnosprawnością intelektualną, czy poważnymi ograniczeniami komunikacyjnymi.

Ofertę tę kierujemy do placówek edukacyjnych, których podopiecznymi są uczniowie ze spektrum autyzmu.
 Chcielibyśmy dzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem w konkretnych, naturalnych sytuacjach. Dlatego też nasi wykwalifikowani terapeuci chętnie wyjadą z Państwem na „zieloną szkołę”, służąc wsparciem kadrze nauczycieli i wychowawców w ciągu kolejnych dni – zarówno podczas spontanicznych sytuacji, jak i warsztatów. Jest to niezwykła okazja - z jednej strony gwarantujemy dzieciakom niezapomniane wrażenia i doświadczenia, z drugiej - dajemy szansę nauczycielom na zdobycie wyjątkowych umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

Codzienne życie osoby z ASD i jej rodziny to kumulacja obowiązków i problemów dnia codziennego, często obciążonych dodatkowo rozmaitymi zajęciami terapeutycznymi. Zmagając się z kłopotami, próbując sprostać wszystkim codziennym wyzwaniom, brakuje czasu na odpoczynek i pielęgnowanie relacji między poszczególnymi członkami rodziny.

Zapraszamy dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich ojców, dziadków, wujków, na weekendowe wypady w piękne zakątki Polski. Idea takich wyjazdów to: odpoczynek, dobra zabawa, bycie ze sobą po prostu… Każdy uczestnik, zarówno ten młodszy, jak i starszy, może liczyć na wsparcie naszych specjalistów i kameralną atmosferę.

Niektóre zakończone imprezy

Turnus szkoleniowo - rozwojowy 2018 w Żegiestowie

Asy na wczasy 2017 w Krościenku i Rytrze
Kolonia w schronisku Głodówka, sierpień 2016
Kolonia w Sromowcach lipiec/sierpień 2015
Kolonia w Krościenku lipiec 2014
Asy na wczasy 2015 w Rabce
Asy na wczasy 2016 w Zakopanym
Turnus dla dzieci w wieku szkolnym, w Łopusznej
Turnus dla młodzieży i dorosłych, w Jarnołtówku
Weekend z Tatą
Z kulturą na szlaku 2015