Tag Archives: szkolenia

13-14.05.2017 Opole: Stymulacja sensoryczna

Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato szkolenie dla rodziców i specjalistów Podstawy teoretyczne stymulacji sensorycznej zostały opracowane w latach 60-tych ub. wieku przez Carla H. Delacato, pedagoga i naukowca, który prowadził intensywne badania nad wspieraniem rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Podstawowym założeniem Carla Delacato było przekonanie, że mózg osób ze spektrum autyzmu nieprawidłowo analizuje i syntetyzuje informacje przesyłane z receptorów zmysłów. Programy stymulacyjne wg teorii tego wybitnego pedagoga są opracowywane…
Więcej