Tag Archives: kultura przyjazna

Materiały dydaktyczne

W ramach projektu opracowaliśmy kompleksowy pomysł na edukację kulturalną osób z autyzmem. Z uwagi na absolutną nowatorskość projektu – całokształt działań ma charakter „dobrych praktyk”.  Przygotowaliśmy także obszerne materiały dla instytucji kultury oraz katalog instytucji przyjaznych osobom z autyzmem.
Więcej

zajęcia dla osób ze spektrum autyzmu

Ważną grupą uczestników były osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, których łącznie wzięło udział w projekcie 127, w wieku od 5 do 29 roku życia. Były wśród nich osoby z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, ale także osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie cieszył nas udział w projekcie dzieci z zaburzeniami łączonymi, które oprócz autyzmu mają niepełnosprawność ruchową (poruszające się na wózkach) oraz sensoryczną (dzieci niedosłyszące i niedowidzące). Wśród uczestników było…
Więcej

Szkolenia w instytucjach kultury

Podczas projektu przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników instytucji kultury. Podczas szkoleń zapoznaliśmy pracowników z następującymi zagadnieniami: Program szkoleń: - Dlaczego osoba z autyzmem może być wartościowym uczestnikiem edukacji kulturalnej? - Pokonywanie trudności w komunikacji z osobami z autyzmem - Warsztaty "poczuj to co ja" - opracowanie narzędzi dostosowania edukacji kulturalnej dla osób z autyzmem - Dostosowanie przekazu w zakresie edukacji kulturalnej do potrzeb poznawczych i percpecyjnych osób…
Więcej

Warsztaty z Tomaszem Jurkiewiczem

  W warsztach udział wzięło 15 osób. Uczestnicy dowiedzieli się, jak konstruować scenariusz, układać dialogi i fabułę oraz prowadzić pracę z aktorami na scenie.
Więcej