Szkolenia jednodniowe

 

Wspieranie nauki uczniów ze spektrum autyzmu - notowanie wizualne w szkole

Osoby ze spektrum autyzmu myślą przede wszystkim wizualnie. Oznacza to, że ucząc się, zapamiętując i odtwarzając wiedzę - korzystają przede wszystkim z obrazów, a nie słów. Z tego powodu, wielu uczniów ze spektrum ma trudności z notowaniem w szkole. Chcemy zaproponować Państwu prostą metodę, której możecie nauczyć każdego ucznia. Za pomocą prostych rysunków, połączeń znaków graficznych i tekstu można szybko i bez większego wysiłku zanotować każdą informację. Co więcej - niezależnie od tego, jak duże trudności z pisaniem ma dziecko - taką notatkę będzie w stanie "przeczytać" i nauczyć się wszystkiego, co w niej zawarło.

czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

Nauczanie przedmiotowe osób ze spektrum autyzmu

Jesteś nauczycielem języka polskiego? Matematyki? Chemii? Angielskiego... Lub dowolnego, innego przedmiotu szkolnego. W Twojej klasie uczy się dziecko, nastolatek ze spektrum autyzmu? Zbyt często odczuwasz frustrację, mając wrażenie, że nie potrafisz skutecznie przekazać mu wiedzy, a może nawet skomunikować się na podstawowym poziomie? W takim razie - to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Poznasz skuteczne techniki pracy na lekcji i będziesz potrafił dostosować ją do indywidualnych potrzeb ucznia.

czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

Jak przygotować uczniów do prowadzenia mediacji rówieśniczych?

Każdy nauczyciel chciałby, żeby jego uczniowie potrafili rozwiązywać konflikty. Dzieci, młodzież ze spektrum autyzmu, z powodu swojej odmienności rozwojowej, często nie radzą sobie w grupie rówieśniczej. Podczas szkolenia pokażemy, jak uczyć dzieci radzenia sobie z sytuacją konfliktową poprzez wdrażanie systemu mediacji rówieśniczych na terenie szkoły.

czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych

 

inne szkolenia