Szkolenia Fundacji Prodeste sezon 2017/2018

Oferta szkoleń stacjonarnych w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Fundacji Prodeste w roku szkolnym 2017/2018. Koszt dwudniowego szkolenia to tylko 250 zł. Zapraszmy także do rozważenia opcji zakupu karnetu szkoleniowego na sezon 2017/2018 w cenie 790 zł. Właściciel karnetu (imiennego) może korzystać z dowolnych szkoleń z poniższej listy, oraz z otwartych szkoleń wyjazdowych, o których informacje będą pojawiały się na bieżąco.

Cena 250 zł

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów
poznawczych osób ze spektrum autyzmu

Ze względu na specyficzny wzorzec rozwoju, osoby ze spektrum autyzmu wymagają zindywidualizowanego wsparcia, które uwęgleni przede wszystkim potrzebę rozwijania myślenia społecznego. To ono warunkuje rozwijanie komunikacji, budowanie wzajemnego porozumienia, udane relacje społeczne.

Pragniemy dzielić się wiedzą i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać model terapii stymulacyjno – poznawczej, a także znaczenie wspierania takich konstruktów poznawczych, jak Teoria Umysłu i centralna koherencja.

Kup bilet

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów, Opole, 23-24.09.2017

zakończone

Cena 250 zł

Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato

Intensywny rozwój zmysłów we wczesnym dzieciństwie warunkuje funkcjonowanie człowieka na późniejszych etapach życia. Nieprawidłowy rozwój funkcji percepcyjnych jest powszechny u osób ze spektrum autyzmu, co wymaga włączenia odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania stymulacji sensorycznej wg teorii Delacato w terapii, edukacji i wychowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy nauczą się samodzielnie diagnozować potrzeby sensoryczne osób ze spektrum autyzmu (i z innymi zaburzeniami rozwoju) oraz zyskają okazję by intensywnie trenować umiejętności samodzielnego opracowywania programów stymulacyjnych.

Kup bilet

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów, Opole, 23-24.09.2017

zakończone

 

 

Cena 250 zł

Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka

Specyficzny wzorzec rozwoju osób ze spektrum autyzmu powoduje większe zainteresowanie przedmiotami niż ludźmi. Z tego powodu nabywanie wiedzy o sobie przebiega w odmienny sposób, bardzo często komplikując życie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak wspierać rozwój samoświadomości u osób z autyzmem, zwiększając tym samym ich szanse na satysfakcjonujące życie.

Kup bilet

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów, Opole, 23-24.09.2017

zakończone

Cena 250 zł

Zarządzanie zachowaniami trudnymi w pracy z grupą

Niezależnie od poziomu funkcjonowania, każde dziecko ma prawo przebywać w grupie rówieśniczej. Poznawać kolegów i uczyć się, jak żyć z innymi ludźmi. Zajęcia grupowe dla osób ze spektrum autyzmu mogą mieć bardzo różną formę, zawsze jednak zmierzają do tego samego celu - wspierania rozwoju relacji społecznych i komunikacji.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności planowania i realizację zajęć grupowych oraz skuteczne zarządzanie „trudnymi zachowaniami” osób ze spektrum autyzmu.

Kup bilet

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów, Opole, 23-24.09.2017

zakończone

Cena 250 zł

Teoria umysłu, centralna koherencja – diagnoza i terapia procesów
poznawczych osób ze spektrum autyzmu

Ze względu na specyficzny wzorzec rozwoju, osoby ze spektrum autyzmu wymagają zindywidualizowanego wsparcia, które uwęgleni przede wszystkim potrzebę rozwijania myślenia społecznego. To ono warunkuje rozwijanie komunikacji, budowanie wzajemnego porozumienia, udane relacje społeczne.

Pragniemy dzielić się wiedzą i długoletnim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać model terapii stymulacyjno – poznawczej, a także znaczenie wspierania takich konstruktów poznawczych, jak Teoria Umysłu i centralna koherencja.

Kup bilet

Brak wolnych miejsc

Cena 250 zł

Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu

Marzeniem każdego z rodziców dziecka ze spektrum autyzmu jest by zaczęło mówić 
i komunikować się z otoczeniem. Dla specjalistów ten aspekt terapii też jest szczególnie ważny 
i często stanowi istotny miernik postępów dziecka. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami teoretycznymi rozwoju komunikacji człowieka, a także zapoznanie z technikami wspierania komunikacji u osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Kup bilet

zakończone

 

Cena 250 zł

Stymulacja sensoryczna wg C. Delacato

Intensywny rozwój zmysłów we wczesnym dzieciństwie warunkuje funkcjonowanie człowieka na późniejszych etapach życia. Nieprawidłowy rozwój funkcji percepcyjnych jest powszechny u osób ze spektrum autyzmu, co wymaga włączenia odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego stosowania stymulacji sensorycznej wg teorii Delacato w terapii, edukacji i wychowaniu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy nauczą się samodzielnie diagnozować potrzeby sensoryczne osób ze spektrum autyzmu (i z innymi zaburzeniami rozwoju) oraz zyskają okazję by intensywnie trenować umiejętności samodzielnego opracowywania programów stymulacyjnych.

Kup bilet

Brak wolnych miejsc

Karnet

Szkolenia Fundacji Prodeste 2017/2018

Imienny karnet umożliwiający uczestnictwo we wszystkich szkoleniach otwartych Fundacji Prodeste w roku szkolnym 2017/2018. Karnet obejmuje szkolenia stacjonarne w Opolu (jak wyżej) oraz sukcesywnie organizowane otwarte szkolenia wyjazdowe. Informacja o otwartych szkoleniach wyjazdowych będzie podawana na stronie WWW oraz na profilu Facebook.

Kup karnet

Wszystkie szkolenia Prodeste 2017/2018 za jedyne 790 zł

Ilość: