Regulamin promocyjnej sprzedaży biletów na Konferencję

REGULAMIN PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONFERENCJĘ „AUTYZM. ŚWIATŁOCIENIE”. 

I. DEFINICJE:

 1. Organizator: Organizatorem promocyjnej sprzedaży biletów jest Fundacja Prodeste, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 51/16. KRS: 0000316914; NIP: 754-295-62-18, 
 2. Kupujący: osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów promocyjnych na konferencję, za pośrednictwem Internetu. 
 3. Regulamin: niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów promocyjnych na Konferencję „Autyzm. Światłocienie”, za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji. 

II. ZASADY OGÓLNE: 

 1. Sprzedaż biletów promocyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji Prodeste, znajdującego się pod adresem: https://prodeste.pl/sklep/
 2. Bilety promocyjne nie mogą być sprzedawane przez inne podmioty niż Fundacja Prodeste
 3. Sprzedaż promocyjna trwa od 03.02.2019 roku do 26.05.2019 roku, lub do wyczerpania puli biletów promocyjnych

III. WARUNKI PROMOCJI: 

 1. Organizator przedstawia do sprzedaży promocyjnej ograniczoną pulę biletów na konferencję „Autyzm. Światłocienie”. 
 2. Pula biletów promocyjnych stanowi około 30% ogólnej liczby miejsc na konferencję „Autyzm. Światłocienie”
 3. Kupujący dokonuje zakupu biletu promocyjnego wyłącznie w ramach sklepu internetowego Fundacji Prodeste. 
 4. Bilety nabyte w ramach promocji, nie podlegają wymianie z biletami nabytymi w ramach innych, kolejnych promocji. 
 5. Bilety zakupione w ramach promocji są bezzwrotne. 
 6. Promocje nie łączą się. 
 7. Bilety promocyjne obejmują udział w trzech dniach konferencji „Autyzm. Światłocienie” oraz zestaw materiałów konferencyjnych. 
 8. Organizator w ramach opłaty nie zapewnia w szczególności: przerw kawowych, posiłków, dojazdu ani noclegu. 

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI: 

 1. Kupujący zamawia bilet lub bilety promocyjne przez sklep internetowy Fundacji Prodeste
 2. Po uiszczeniu opłaty, Kupujący otrzymuje informację o zakończeniu transakcji
 3. Nazwisko Kupującego automatycznie jest zapisywane w bazie uczestników konferencji
 4. Organizator nie przesyła drogą mailową dodatkowego potwierdzenia, ani biletu w formie graficznej
 5. Nazwisko Kupującego, zapisane w bazie, znajdzie się na liście uczestników Konferencji
 6. W dniu konferencji, Kupujący rejestruje swoją obecność w rejestracji Konferencji, gdzie otrzyma identyfikator oraz materiały konferencyjne

V. INFORMACJE KOŃCOWE: 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://prodeste.pl/wp-content/uploads/2016/09/Regulamin-sklepu-internetowego-fundacji-Prodeste.pdf oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Kupujący ma zawsze prawo złożyć dowolne zapytanie do Organizatora drogą mailową, na adres: fundacja@prodeste.pl