Program Międzynarodowej Konferencji “Autyzm. Ewolucja”.

PROGRAM

Międzynarodowej Konferencji "Autyzm. Ewolucja"

Komitet organizacyjny:
Izabela Hnidziuk - Machnica
Radosław Machnica
mgr Aleksandra Oszczęda
mgr Ulka Ratajczak
dr Joanna Ławicka

Komitet naukowy:
dr Joanna Ławicka
mgr Ulka Ratajczak
mgr Aleksandra Oszczęda
mgr Beata Chrzanowska - Pietraszuk
lek. med. Ewa Dobiała


Sobota, 16 maja 2020

7.30 - 9.00 - rejestracja uczestników*
9.00 - 9.10 - otwarcie konferencji

9.10 - 9.45 - prof. Jacek BłeszyńskiRóżne oblicza autyzmu
9.45 - 11.15 - Daniel Tammet „Moja własna ewolucja w spektrum. Od wyzwań z wczesnego dzieciństwa po moje dzisiejsze życie, jako bestsellerowego i nagradzanego autora”.

11.15 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 12.30 - Kosma Moczek "Dziecko, do usług. Warunkowa akceptacja w relacjach rodzinnych"
12.30 - 13.05 - mgr Marta Iwanowska - Polkowska "Nie licytujmy się kto ma jej więcej! Czyli o empatii dla siebie i innych, a nie tylko w spektrum"
13.05 - 13.40 - mgr Beata Chrzanowska - Pietraszuk „Odnaleźć dziecko ukryte za diagnozą. Ewolucja postrzegania dziecka w spektrum przez rodziców (rola grup wsparcia i wczesnej pomocy dla rodziny)”
13.40 - 13.55 - Kinga Adrianna KrowirandaWybiórczość pokarmowa, czyli stres i jego skutki”
13.55 - 14.10 - Tomasz Komorski “Komunikacja - zrozumiała. Dlaczego wielomilionowe bazy danych są tak oczywiste, a w połowie drogi do sklepu już nie wiem co mam kupić.”

14.10 - 15.30 - przerwa obiadowa

15.30 - 15.45 - Weronika Ławicka “Dorastanie do kobiecości w spektrum autyzmu”
15.45 - 16.15- mgr Ewa Furgał "Ewolucja w postrzeganiu seksualności i tożsamości płciowej osób w spektrum autyzmu"
16.15 - 17.00 - dr Peter Schmidt - Autyzm - dzisiejsza rzeczywistość”
17.00 - 17.30 - mgr Krzysztof Tokarski "Budowanie relacji po omacku, czyli o intuicji autystów w środowisku szkolnym i rówieśniczym"
17.30 - 17.45 - Dominika Witczak "Samodzielność - moja nowa droga".

18.00 - warsztaty**

* rejestracja konferencji czynna będzie w systemie ciągłym, w sobotę od 07.30 - 14.10 oraz w niedzielę od 8.00 - 12.00. Osoby, które planują przyjazd na konferencję poza tymi godzinami proszone będą o zgłoszenie się do punktu informacyjnego, w którym  pełnić będą dyżury wolontariusze.
** informacje o warsztatach i szczegóły zapisów opublikowane zostaną w późniejszym terminie

Niedziela, 17 maja 2020

8.00 - 9.00 - rejestracja

9.00 - 9.40 - lek. med. Ewa DobiałaOchrona zdrowia a ochrona zdrowia człowieka w spektrum autyzmu
9.40 - 10.20 - mgr Polina Efremova-Meshkova “Jak zapobiegać wypaleniu rodzicielskiemu będąc rodzicem dziecka w spektrum autyzmu”
10.20 - 10.50 - mgr Ulka Ratajczak “Relacja terapeutyczna jako proces ewolucji nie rewolucji”
10.50 - 11.20 - mgr  Aleksandra Oszczęda "Ewolucja w diagnostyce spektrum autyzmu. Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczynki."

11.20 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 12.40 - mgr Jacek KielinPedagogika w słupkach i tabelkach kontra człowiek, jego rozwój i potrzeby”
12.40 - 13.20 - dr Joanna Ławicka “Gdzie zgubiliśmy człowieka w autyzmie?”
13.20 - 14.00 - prof. Udo Rudolf  “Czy każdy początek jest łatwy? Mentoring i wsparcie kompetencji społecznych w dzieciństwie

14.00 - 15.20 - przerwa obiadowa

15.20 - 15.45 - lek. med. Jacek Dobiała „Nie ma szklanej ściany”
15.45 - 16.10 - o. dr Michał Tadeusz Handzel “Różnorodność z punktu widzenia neuroetyki”
16.10 - 16.35 - mgr Marek Stankiewicz „Potrzeba świadomości, czyli tożsamość osób w spektrum w odniesieniu do ich potrzeb, odmienności, praw i godności”
16.35 - 16.50 - Olga Wojdak “Kiedy towar nie spełnia oczekiwań - co niesie za sobą marketingowy język w rozmowach o spektrum autyzmu?”
16.50 - 17.45 - Trio Ojców "Świadomy tata Asa, czyli o budowaniu relacji i jej wpływie na rozwój dziecka w spektrum autyzmu"

18.00 - warsztaty
20.30 - bankiet***

*** Cena konferencji nie obejmuje udziału w bankiecie. Możliwość zakupu wstępu na bankiet dla prelegentów i chętnych uczestników konferencji - już wkrótce. 

Poniedziałek, 18 maja 2020

8.00 - 9.00 rejestracja
9.00 - 9.10 wprowadzenie w tematykę i organizację dnia

9.10 - 9.25 Jan Gawroński Przyjaźnie dla autyzmu”
9.25 - 11.00 prof. Tony Attwood  “Interwencje w związku z rodzącymi wyzwania zachowaniami dzieci autystycznych, ze złożoną niepełnosprawnością"

11.00 - 11.45 przerwa kawowa

11.45 - 12.00 Filip Skura Autyzm nie jest zaraźliwy, ignorancja owszem"
12.00 - 13.30 prof. Tony Attwood "Problemy dojrzewania młodzieży w spektrum autyzmu"
13.30 - 13.45 Antonina Ławicka "Lepiej być dziwnym niż byle jakim"

13.45 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 - 15.30 panel dyskusyjny z udziałem samorzeczników i prof. Tony Attwooda
15.30 - 17.00 prof. Tony Attwood Profil umiejętności dziewczyn i kobiet z zespołem Aspergera”

17.00 - zakończenie konferencji

UWAGA: W pierwszej połowie kwietnia 2020 opublikujemy dla Państwa szczegółowy informator konferencyjny w formie pliku .pdf, który każdy Uczestnik konferencji będzie mógł pobrać na swoje urządzenia mobilne i w ten sposób z łatwością mieć dostęp do najważniejszych informacji. Jak dojechać? Gdzie parkować? Gdzie odpocząć? Gdzie szukać wsparcia? Jak gospodarować czasem i wysiłkiem podczas konferencji? To ważne zagadnienia, które przyczyniają się do lepszej organizacji tak dużego przedsięwzięcia.