11-12.01.2020: Wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych

380,00 

Opole,
11-12.01.2020
ul. Krakowska 51/16 – siedziba Fundacji Prodeste

 

Kategoria:

Opis

Uczeń ze spektrum autyzmu, to odbiorca wymagający. Ze względu na specyfikę swojego myślenia, potrzebuje nietypowych sposobów organizacji procesu nauczania i uczenia się. Nasze doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie ich - pozwala dzieciom w sposób znaczący poprawić wyniki w nauce i skutecznie zapobiega niepowodzeniom szkolnym.

Zapraszamy do niezwykłej przygody - pokażemy, opierając się na konkretnych przykładach, jak zorganizować dziecku ze spektrum autyzmu edukację. Część warsztatowa szkolenia jest zaplanowana z myślą o potrzebach grupy szkoleniowej, dlatego chętnie pomożemy w opracowaniu strategii wparcia uczniów ze spektrum autyzmu, w oparciu o konkretne doświadczenia uczestników.

Czas trwania szkolenia: 16 jednostek lekcyjnych

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

  1. Specyfika myślenia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - teoria umysłu, centralna koherencja, myślenie obrazowe, zaburzenia pamięci proceduralnej, kanały uczenia się i ich wpływ na proces edukacji;
  2. Podstawowe narzędzia pracy z dzieckiem w szkole - plany, wizualizacja przestrzeni, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa;
  3. Wizualizacja treści edukacyjnych i oceniania w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedmiotowym;
  4. Notowanie wizualne - jak ułatwić uczniowi z autyzmem rozumienie, zapamiętywanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

Dzień drugi:

  1. Przygotowywanie planów, opracowanie strategii wizualizacji przestrzeni w placówce edukacyjnej;
  2. Przygotowanie wizualnych pomocy dydaktycznych do podstawy programowej
  3. Nauka notowania wizualnego i strategie przekazywania umiejętności uczniom oraz rodzicom;
  4. Wizualizacja procesu oceniania ucznia ze spektrum autyzmu, trenowanie doboru narzędzi i wdrażania;