Ula Ratajczak

Konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, w trakcie kursu zaawansowanego, pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Członek zarządu Fundacji Prodeste. Specjalizuje się w psychoterapii dorosłych osób z autyzmem oraz terapii par. Ukończyła kurs Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – strategie postępowania diagnostyczno terapeutycznego wg standardów NDT-Bobath oraz International School of Developmental Baby Massage & Movement w Londynie ze specjalizacją – instruktor masażu niemowlęcego. W trakcie kształcenia się w studium terapii par w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Realizatorka zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator "Mój przyjaciel film". Koordynator programu Festiwalu Filmowego OutFilm, dofinansowanego przez MKiDN. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat - trener na szkoleniach Fundacji Prodeste.