Martyna Bortkiewicz

Oligofrenopedagog, ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Obecnie studentka arteterapii na Katowickiej uczelni. Praktyk, działacz społeczny, artystyczna dusza. W swojej pracy wykorzystuje kreatywność i indywidualny potencjał dziecka, kocha wyzwania. Z Fundacją Prodeste współpracuje od lat, jako wolontariuszka oraz wychowawca kolonijny - człowiek wielu talentów. Prowadziła zajęcia na turnusach i koloniach, pomagała w organizacji wielu wydarzeń i projektów.