Ewa Godszling

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką. Swoją pracę wśród osób ze spektrum autyzmu zaczęła od wolontariatu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka. Do czerwca 2016 prowadziła zajęcia WWR w Fundacji Prodeste, ponadto stale związana z organizacją - prowadzi zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach i koloniach dla osób ze spektrum autyzmu. Od kilku lat uczestniczy także, jako trener w szkoleniach Fundacji Prodeste. Na codzień można ją spotkać w szkole podstawowej, gdzie pracuje jako nauczyciel wspomagający dziecko ze spektrum.