Dorota Kawecka

Magister sztuki, arterapeuta. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Posiada także doświadczenie teatralne i ukończone studium teatralne w Krakowie. W roku 2015 ukończyła podyplomowe studia z arterapii. Od 2012 roku współpracuje z Fundacją Prodeste w zakresie prowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera podczas turnusów rehabilitacyjnych i kolonii. Autorka warsztatów dla dzieci i rodzin pt.: "wykorzystanie surowców wtórnych do budowania zabawek". Realizatorka działań w projektach edukacji kulturalnej.