Pandemia

Od połowy marca żyjemy w nowej rzeczywistości. Świat, który znamy, na naszych oczach zmienił się nieprawdopodobnie. Wszystko stanęło na głowie. Jak odnaleźć się w świecie pogrążonym w chaosie informacyjnym, zdrowotnym, społecznym?

Pandemia o takiej skali i sile nie była czymś, na co ktokolwiek z nas był przygotowany. Pierwsze dni, tygodnie większość z nas obserowała to, co się dzieje w zamrożeniu, narastającym lęku i bezradności. Dziś już wiemy, że sytuacja nie ulegnie prędko zmianie. Pora podjąć działania i przystosować się do życia w innych warunkach, niż znaliśmy.

Chcemy Wam w tym pomóc. Rozmawiamy z rodzinami osób autystycznych, rozmawiamy z osobami autystycznymi. Widzimy, jak wielu jest ciężko odnaleźć się w sytuacji zmiany tak potężnej, że do niedawna trudno było sobie wyobrazić coś podobnego. Każdego dnia spotykamy zagubionych rodziców małych dzieci, ale także dorosłych, którzy nagle stracili niemal całkowicie dostęp do diagnozy.

Wszystkie, przez lata wypracowywane standardy legły w gruzach. Przenosimy nasz świat do Internetu, ciesząc się, że w ogóle mamy taką możliwość. Wiemy, to nie jest to samo, co spotkania twarzą w twarz. Ale wiemy też, że prawdopodobnie nieprędko będziemy mieli taką możliwość. A są sytuacje, które nie mogą, albo nie powinny czekać.

Oto, co chcemy Wam zaproponować:

  • Wstępną diagnostykę rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • Konsultacje ze specjalistami dla rodziców/rodzin;
  • Konsultacje/psychoedukację dla osób dorosłych w spektrum autyzmu;
  • Superwizje indywidualne/grupowe dla nauczycieli/terapeutów;
  • Grupy wsparcia dla rodziców;
  • Zajęcia grupowe dla dzieci/młodzieży;
  • Szkolenia i warsztaty;

Naszą specjalną ofertę będziemy rozszerzać o zajęcia tematyczne dla dzieciaków.

Ponadto, zachęcamy do korzystania z naszego Zasobnika. To takie specjalne miejsce, w którym będziemy zamieszczać porady… jak przetrwać i sobie poradzić z najczęściej pojawiającymi się problemami życia codziennego.