Sklep

Online: Wsparcie osób ze spektrum autyzmu w sytuacji deprywacji. 22-24.05.2020

250,00 

Wsparcie osób ze spektrum autyzmu w sytuacji deprywacji.
22-24.05.2020
Szkolenie będzie przeprowadzone on-line z użyciem aplikacji Zoom

12 w magazynie

Kategoria:

Uwaga: szkolenie będzie przeprowadzone on-line z użyciem aplikacji Zoom. Aplikacja pozwala na kontakt wizualny wszystkich uczestników ze sobą. Daje narzędzia do prowadzenia zajęć wykładowych (z prezentacją) i warsztatowych w mniejszych grupach. Pozwala prowadzić dyskusje na czacie i audiowizualne. Za jej pomocą możemy przesłać uczestnikom także materiały szkoleniowe. Po zakończeniu szkolenia, nad podany adres korespondencyjny, zostaną wysłane do Państwa także certyfikaty udziału. 

Opis szkolenia:

Osoby w spektrum autyzmu rozwijają się odmiennie od większości ludzi w społeczeństwie, a odmienność ta przejawia się na wielu płaszczyznach funkcjonowania. Życie osoby w spektrum autyzmu i jej bliskich może nieść wiele wyzwań, prowadzących do poczucia bezradności lub nawet wypalenia sił. Okazuje się, że to, co dla większości ludzi w społeczeństwie jest zwyczajne, dla osoby w spektrum i/lub jej bliskich może stanowić poważny problem. 

W czasie pandemii przyszło nam wszystkim mierzyć się z trudnościami i obciążeniami, na które raczej nikt nie był przygotowany. To, co jeszcze kilka tygodni było zwyczajne, dziś może okazać się niezmiernie skomplikowane. Konieczność pozostawania w izolacji wywróciła życie większości osób „do góry nogami”. Dla osób w spektrum autyzmu pandemia wiąże się z szeregiem obciążających i niespodziewanych zmian, brakiem możliwości realizowania codzienności w dotychczas wypracowany sposób. Dzieci, młodzież i dorośli, pozostając w domach, pozbawieni są możliwości uczęszczania do placówek edukacyjnych, pracy, korzystania z dotychczasowych form wsparcia i rekreacji. Takie okoliczności dla wielu osób w w spektrum skutkują długotrwałą deprywacją potrzeb na wszystkich możliwych płaszczyznach – od sensorycznych, poprzez potrzebę bezpieczeństwa i relacji, aż do potrzeb związanych z samorozwojem.

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z podstawami teoretycznymi na temat specyfiki potrzeb osób w spektrum autyzmu oraz przybliżyć skuteczne techniki redukowania napięcia i stresu w warunkach deprywacji. Przyczyny deprywacji mogą być różne – w trakcie pandemii doświadczamy jej wszyscy silnie, ale w wypadku osób autystycznych, deprywacja może pojawiać się z wielu powodów. Warto je poznać i umieć im przeciwdziałać.

Szkolenie jest przydatne dla:

  • specjalistów, którzy pracują z osobami autystycznymi i ich rodzinami,
  • rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci na co dzień,
  • osób autystycznych, które szukają strategii obniżania napięcia dla siebie,

Czas trwania: 12 godzin zegarowych

Ramowy plan szkolenia:

Dzień I (od 10-14)

Potrzeby osób w spektrum autyzmu:

  • od potrzeb sensorycznych po samorealizację – hierarchia potrzeb,
  • deprywacja jako jedno z głównych powodów stresu i napięcia,
  • konsekwencje deprywacji potrzeb osób ze spektrum autyzmu ,

Dzień II (od 10-14)

  • trudności w komunikowaniu potrzeb, specyficzne kody – jak wspierać osobę ze spektrum w odczytywaniu i kodowaniu własnych potrzeb.

Dzień III (od 10-14)

  • Jak odczytywać i zaspokajać potrzeby osoby w spektrum autyzmu w warunkach deprywacji potrzeb – strategie i techniki.