Oferta korepetycje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia dla dzieci z trudnościami

Korepetycje

Twoje dziecko ma trudności ze zrozumieniem treści edukacyjnych w szkole? Potrzebuje dodatkowego wsparcia a ciężko Ci znaleść osobę, która będzie w stanie sensownie poprowadzić korepetycje dla wymagającego ucznia? Możemy pomóc :-)

Wizualizacja treści edukacyjnych, zindywidualizowane podejście i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pozwoliły już niejednemu dziecku zrozumieć to, co wydawało się niemożliwym.

godzinne spotkanie: 70zł

Zajęcia pozalekcyjne

Wiemy doskonale, że dla wielu dzieciaków ze spektrum, znalezienie zajęć rozwijających uzdolnienia - graniczy z cudem. Dlatego, jeżeli Twoje dziecko chce, po szkole, po przedszkolu robić różne ciekawe rzeczy  - jest taka możliwość. Nie pozwólmy, żeby życie dzieci ze spektrum zamykało się w przestrzeni własnego domu i zajęć terapeutycznych.

Stwarzamy możliwość nauki gry na instrumentach, rozwijania uzdolnień w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, plastyki, teatru, języków obcych i.in. Zajęcia prowadzimy indywidualnie i w małych, przyjaznych grupach.

godzina zajęć indywidualnych: 70zł
godzina zajęć grupowych: 35zł

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Nie każde dziecko z taką samą łatwością, co większość uczy się czytać, pisać i liczyć. Przyczyną specyficznych trudności w uczeniu się są zazwyczaj różne problemy precepcyjne. Pomożemy Twojemu dziecku je zrozumieć, pokonywać i odnaleźć swoje, korzystne strategie uczenia się. Wiemy, że dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią czy dyskalkulią życie szkolne jest szczególnie ciężkie. Potrafimy zapobiegać wtórnym skutkom emocjonalnym trudności w uczeniu się oraz wspierać dzieci, które ich doświadczają.

pierwsze spotkanie, w wypadku dzieci ze stwierdzonymi wcześniej trudnościami w uczeniu się - 2h - 140zł
kolejne spotkania - 1h - 70zł

Badania psychologiczno - pedagogiczne

Bywa tak, że niezbędne jest wykonanie z dzieckiem standaryzowanego testu, na przykład oceny rozwoju intelektualnego. Czasami potrzebujemy także określić zakres problemów związanych z uczeniem się. Temu służą badania psychologiczno - pedagogiczne. W naszej praktyce staramy się, aby wykonywane były jedynie wówczas, gdy jest to absolutnie niezbędne. Do każdego badania przygotowujemy się indywidualnie, uwzględniając ogólną specyfikę funkcjonowania dziecka. Spotkania przeprowadzamy w bezpiecznej i komfortowej atmosferze. Używamy najnowszych, standaryzowanych narzędzi.

ocena rozwoju intelektualnego - 120zł
badanie pedagogiczne pod kątem trudności w uczeniu się - 70zł - 1h