Oferta pracy na stanowisku Samodzielny Księgowy/Księgowa

Poszukujemy

osoby odpornej na stres, zdolnej współpracować z zarządem, stabilnej emocjonalnie. Potrzebujemy Cię, jeżeli jesteś człowiekiem otwartym, poszukującym nowych rozwiązań, zdolnym do samodzielnego i analitycznego myślenia. Chcemy z Tobą współpracować, jeżeli podobnie jak my uważasz, że sprawna komunikacja w zespole jest jedną z najważniejszych rzeczy w pracy. Wierzymy, że wszystkiego można się nauczyć, jeżeli tylko zachowuje się dystans do siebie i ma się ochotę rozwijać.

Co jest dla nas ważne?

Uczciwość

I jeszcze raz – uczciwość przede wszystkim. Rozumiana  także jako zdolność do proszenia o pomoc i wsparcie, gdy coś cię przerasta.

Samodzielność

Czyli zdolność do podejmowania decyzji i konsultowania ich z zarządem.

Stabilność

Czasy są niełatwe, stresu wiele. Dlatego cenimy pracowników stabilnych emocjonalnie.

Komunikacja

Twoja praca, to praca w zespole. Potrzebujemy osób, które potrafią rozmawiać i korzystać z narzędzi do komunikacji.

Oczekujemy:

 • Prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
 • dobrej znajomości prawa podatkowego;
 • sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
 • sporządzania i weryfikacji deklaracji podatkowych;
 • bieżącego i rzetelnego nadzoru nad ewidencją dokumentów księgowych zewnętrznych i wewnętrznych;
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi (audyt, US, GUS, banki, ZUS, WUP, PUP itd)
 • bieżącego i rzetelnego prowadzenia rozrachunków;
 • uzgadniania obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych;
 • ewidencjonowania międzyokresowego;
 • ewidencjonowania środków trwałych;
 • bieżącej i rzetelnej analityki oraz systematycznego raportowania zarządowi;
 • współpracy z doradcami organizacji oraz Radą Nadzorczą;
 • sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z prawem;
 • prowadzenia kadr i płac.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość aktualnych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków;
 • znajomość programu LeftHand i Płatnik będzie dodatkowym atutem;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Google, gotowość do komunikacji zdalnej i korzystania z komunikatorów oraz platform współpracy zdalnej w organizacji;
 • wysoki poziom samodzielności, inicjatywy i systematyczności w działaniu;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym;
 • znajomość języka polskiego na wysokim poziomie kultury wypowiedzi w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem;

Czeka na Ciebie:

 • Ciekawa praca przy nieszablonowych zadaniach;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę z możliwością elastycznego podejścia do organizacji pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia i kursy wewnętrzne i zewnętrzne;
 • dobrze przygotowane stanowisko pracy;
 • dobrą lokalizację biura (ścisłe centrum Opola);
 • pracę z zespołem ogólnopolskim/międzynarodowym;

Dokumenty rekrutacyjne prosimy kierować na adres:

j.lawicka@prodeste.pl

Zgłoszenia CV prosimy wysyłać na podany w ogłoszeniu adres e-mail:

Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje przesłane drogą mailową oraz zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez IMPULS PRO Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r., nr 101. poz. 926, ze zm.).

Odpowiemy wyłącznie na wybrane zgłoszenia.