Toruń

Oddział w Toruniu rozpoczął pracę we wrześniu 2019 roku. Pomagamy osobom ze spektrum autyzmu, ich bliskim, specjalistom. Proponujemy konsultacje indywidualne dla rodziców, specjalistów, dorosłych i młodzieży ze spektrum autyzmu. Chcąc wspierać środowisko osób ze spektrum autyzmu, zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dwudniowych, warsztatów dla rodziców, specjalistów i nauczycieli wspomagających.  

Wszystkie działania toruńskiego oddziału Fundacji Prodeste koordynuje Aleksandra Oszczęda.

Naszą działalność prowadzimy w CAL 2 Piętro w Toruniu, przy ul. Konopnickiej 13

Szczegółowy opis działalności w roku 2019/2020

Diagnostyka

W toruńskim oddziale prowadzimy diagnozy nastolatków i dorosłych. Zależy nam, aby diagnostyka była rzetelna i profesjonalna, dlatego przestrzegamy określonych standardów. Więcej informacji 

Podczas spotkań diagnostycznych dbamy, aby osoba badana czuła się maksymalnie komfortowo i wychodzimy naprzeciw indywidualnym potrzebom każdego człowieka. Każdy ma prawo do tego, aby czuć się swobodnie.

Konsultacje indywidualne

Spotkania przeznaczone dla rodziców i innych członków rodzin osób ze spektrum autyzmu, dorosłych i młodzieży ze spektrum autyzmu, specjalistów, nauczycieli i wszystkich, którzy mają potrzebę porozmawiać ze specjalistą. Podczas konsultacji możemy omówić bieżące problemy i zastanowić się, wspólnie ze specjalistą, nad możliwościami rozwiązań. Konsultacje indywidualne staramy się organizować w taki sposób, by były przyjazne dla każdego, kto potrzebuje porozmawiać. Bez oceniania i pouczania, za to ze słuchaniem i dużą dozą otwartości. Specjalista nie jest tutaj alfą i omegą, a człowiekiem. Stara się wykorzystać swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie by być „towarzyszem”, czasem doradcą. 

Koszt konsultacji: 110 zł
czas trwania: 60 minut 

rejestracja  telefoniczna: 774410777
Konsultacje prowadzi Aleksandra Oszczęda

Szkolenia dwudniowe:

Szkolenia tematyczne, podczas których chcemy dzielić się aktualną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia dedykowane są rodzicom, specjalistom, osobom w spektrum autyzmu. Preferujemy różnorodne grupy, ponieważ jest to znakomita okazja do pokazania mnogości perspektyw w obrębie spektrum autyzmu. Szkolenia mają charakter wykładowo – warsztatowy, w trakcie ich trwania uczestnicy mają możliwość swobodnej wymiany myśli.

Koszt: 380 zł

Czas trwania: 14 jednostek lekcyjnych (piątek: 16.30-19.30, sobota: 10.00-18.00)
kalendarz szkoleń w roku szkolnym 2019/2020

8-9.11.2019
“Wspieranie rozwoju i funkcjonowania sensorycznego osób ze spektrum autyzmu w oparciu o model C. Delacato”
13-14.12.2019
“Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu”
10-11.01.2020
“Wspieranie teorii umysłu”
6-7.03.2010
“Samoświadomość – podstawa motywacji każdego człowieka”
24-25.2020
“Rozwój emocjonalny osób ze spektrum autyzmu – skuteczne wsparcie na każdym etapie życia”
22-23.05.2020
“Praca z rodziną dziecka autystycznego”

Zapisy: SKLEP

Warsztaty dla rodziców:

Bycie rodzicem dziecka ze spektrum autyzmu to kalejdoskop doświadczeń i emocji, zarówno tych fantastycznych, jak i trudnych. Pojawienie się na świecie dziecka, którego rozwój jest nietypowy w stosunku do większości populacji, powoduje, że cała rodzina staje się względem większości nietypowa. To ogromne wyzwanie w świecie pełnym presji i pędu. Podczas warsztatów, w kameralnej grupie, bez nacisków i oceniania, chcemy poruszać tematy związane z rodzicielstwem. W przyjaznej atmosferze stwarzamy przestrzeń, by dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać poglądami, wspólnie poszukiwać kierunków działań, zdobywać wiedzę na temat własnego dziecka i całej rodziny. W czasie cyklu warsztatów będziemy poruszać tematy związane ze specyfiką funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu (sposób myślenia, funkcjonowanie sensoryczne, rozwój emocjonalny, samoświadomość, komunikacja – zarówno werbalna, jak i niewerbalna). 

Koszt: 120 zł/jedno spotkanie
czas trwania: 3 h
częstotliwość: raz w miesiącu
zapisy: a.oszczeda@prodeste.pl
Uwaga! Rozpoczęcie warsztatów uzależnione jest od odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Warsztaty dla specjalistów:

Spotkania w kameralnych grupach, trwające 3 godziny, mające na celu wsparcie specjalistów – pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów z różnych dziedzin. 

Zakres tematyczny:

  • Spektrum autyzmu – identyfikacja i ogólne strategie wsparcia.
  • Wspieranie komunikacji osób ze spektrum autyzmu
  • Wspieranie rozwoju samoświadomości osób ze spektrum autyzmu
  • Odmienny rozwój sensoryczny osób ze spektrum autyzmu – wsparcie środowiskowe
  • Czy ono jest niegrzeczne? Strategie postępowania wobec tzw. „trudnych zachowań”
  • Emocje dziecka ze spektrum autyzmu – jak je zrozumieć i jak postępować?

Kalendarz warsztatów już niebawem.
Koszt: 150 zł/jedno spotkanie
czas trwania: 3 h
zapisy: a.oszczeda@prodeste.pl
Uwaga! Rozpoczęcie warsztatów uzależnione jest od odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Warsztaty dla nauczycieli wspomagających: 

Powstały z myślą o szczególnej grupie specjalistów, którzy niejednokrotnie stają przed ogromnym wyzwaniem. To na ich barkach ciąży często odpowiedzialność za edukację i ogólne funkcjonowanie  dziecka ze spektrum autyzmu w placówce edukacyjnej. Podczas cyklicznych spotkań chcemy umożliwić uczestnikom pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu, zyskanie doświadczenia w zakresie stosowania technik wspierających rozwój i edukację dziecka w placówce edukacyjnej. 

Koszt: 120 zł/spotkanie
czas trwania: 3 h (16.30-19.30)
częstotliwość: raz w miesiącu
zapisy: a.oszczeda@prodeste.pl
Uwaga! Rozpoczęcie warsztatów uzależnione jest od odpowiedniej ilości zgłoszeń.

Joanna Jakś
Joanna Jakś
Z wykształcenia pedagog, inżynier zarządzania, w wyniku silnego zainteresowania teorią neuroróżnorodności ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem.
Aleksandra Oszczęda
Aleksandra Oszczęda
Pedagog specjalny, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi oraz pedagogikę specjalną  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.