Międzynarodowa konferencja “Autyzm bez przemocy”


Dlaczego?

Każdego dnia, w zaciszu gabinetów, szkolnych korytarzy, a nawet czterech ścian domu, tysiące ludzi ze spektrum autyzmu doświadcza dyskryminacji i przemocy. Często uzasadnianej rzekomymi potrzebami terapeutycznymi. We współpracy z wybitnymi przedstawicielami środowisk międzynarodowych, chcemy pokazać, że tak nie można. Nie można traumatyzować ludzi ze spektrum w imię terapii.

To jest niezwykle ważne, aby pokazać istniejące alternatywy! 

Jak?

Zaprosiliśmy wielu, bardzo ważnych prelegentów z zagranicy. Chcemy wspólnie przeprowadzić debatę nad możliwościami skutecznego wsparcia osób ze spektrum oraz otaczającego ich środowiska  - w sposób godny, z poszanowaniem praw człowieka.

Podczas konferencji poruszyliśmy bardzo ważne zagadnienia. Przedstawiliśmy najnowsze, światowej klasy sposoby pracy z „zachowaniami trudnymi” - pokazujące, że zachowanie to TYLKO zachowanie. Trudność leży w skutecznej pomocy człowiekowi, a nie w zachowaniu. Rozmawialiśmy o seksualności - temacie tabu, obszarze w którym o przemoc i dyskryminację nietrudno. O krzywdzących stereotypach, doprowadzających do depersonalizacji społecznej osób z autyzmem. Pokazaliśmy doświadczenia z całego świata na to, że można i należy dbać o pozytywne relacje między otoczeniem a człowiekiem ze spektrum. Wykazaliśmy, że dyskryminacja i przemoc są obecne w naszej przestrzeni, ale także - że istnieją realne alternatywny.

Możemy wspierać, nie raniąc.

Dla kogo?

Dla wszystkich, zainteresowanych nowatorskim podejściem do tematyki autyzmu: osoby ze spektrum, rodziny, pedagogów, psychologów, studentów, logopedów, rehabilitantów, terapetów SI, lekarzy, specjalistów AAC, terapeutów…

Przedstawiamy ogólnoświatowe przykłady możliwości wspierania osób ze spektrum, bez przemocy, bez przymusu, za to skutecznie i w poszanowaniu ludzkiej godności. Proponujemy - rozpocznijmy wspólną debatę nad istotą potrzeb terapeutycznych i społecznych, życiowych ludzi ze spektrum.

Zachęcamy do zainteresowania tematem także wszystkich zajmujących się zjawiskiem przemocy. Pokazaliśmy, że w naszym kraju codziennie dochodzi do aktów przemocy wobec osób ze spektrum. Potrzebujemy wsparcia środowisk, na codzień zajmujących się dyskryminacją i przemocą. Chcielibyśmy wspólnie szukać strategicznych, systemowych rozwiązań, które uniemożliwią dalsze naruszanie praw człowieka wobec ludzi z autyzmem.

Patronat

English version

Fotorelacja

 

Języki

Konferencja była prowadzona w językach polskim i angielskim. Do dyspozycji słuchaczy było pełne, dwukierunkowe tłumaczenie symultaniczne.

Miejsce

Konferencja odbyła się we Wrocławskim Centrum Kongresowym w pięknym kompleksie Hali Stulecia - perły wrocławskiego modernizmu należącej do spuścizny UNESCO.

Szczegółowy program konferencji

Sobota, 10 czerwca 2017

8.30 Rejestracja uczestników

9.30 - Uroczyste otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny
dr Joanna Ławicka: „Życie w spektrum autyzmu - walka o przetrwanie, czy możliwość włączenia społecznego”

Panel I „Terapia bez przemocy”
Panel poświęcimy pokazaniu zróżnicowania możliwości podejścia do terapii osób ze spektrum, z poszanowaniem godności, z założeniem możliwości włączenia społecznego. Pokażemy, jak bardzo można pomagać bez przemocy i przymusu.

10.00 prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz: „O zespole wypalenia sił u rodziców"
Pedagog specjalna - profesor nauk społecznych z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Prowadzi badania nad zespołem wypalenia sił u rodziców osób ze spektrum autyzmu.
11.00 Bo Helskov - Eleven: „Samokontrola a trudne zachowania”
Szwedzki psycholog, wykładowca i trener pochodzący ze Szwecji. W centrum jego zainteresowań leży zarządzanie zachowaniami w każdym wieku i w szerokich granicach rozpoznań klinicznych. Autor książki „Bez walki, bez gryzienia, bez krzyku: jak pozytywnie zarządzać zachowaniami wśród osób z autyzmem i nie tylko”
12.00 lek. med. Ewa Dobiała: "Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna w terapii dorosłych osób z zespołem Aspergera"
Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwozor-aplikant SNP PTP. specialista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
13.00 dr Renata Stefańska - Klar
Psycholog, diagnosta i doradca, starszy wykładowca na Uniwersytecie Śląskim.

13.30 - 14.30 PRZERWA

Panel II „Człowiek ze spektrum w społeczeństwie”
W panelu wystąpią self-adwokaci, z całego świata. Przedstawią swoje dokonania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i włączania osób ze spektrum w główny nurt życia społecznego.

14.30 dr Damian Milton - UK: „Dziesięć zasad gwarantujących 'trudne zachowania'... I może, co z tym należy zrobić?"
Doktor nauk społecznych, członek Komitetu Naukowego i Komitetu Doradczego ds Badań Autyzmu. Diagnozę zespołu Aspergera otrzymał w wieku 36 lat. Wykładowca akademicki w zakresie socjologii, filozofii, psychologii i pedagogiki. Ma syna z autyzmem.
15.30 Martijn Dekker - Holandia: „Leczenie, czy akceptacja"
42-letni ojciec trójki dzieci, osoba z autyzmem. ASD zdiagnozowano u niego w 1995 roku, kiedy miał 21 lat, po dwóch dekadach poczucia bycia innym, bez wiedzy dlaczego. Twórca międzynarodowej sieci wsparcia dla osób z autyzmem zwanej InLv, organizator międzynarodowej konferencji self-adwokatów „Autscape”
16.30 Heta Pukki - Finlandia: „Płeć i seksualność u osób ze spektrum autyzmu"
Biolog, mgr Uniwersytetu w Helsinkach, w zakresie kształcenia specjalnego. Działaczka w organizacjach pozarządowych, koordynator projektów dotyczących edukacji dzieci ze spektrum w Europie. Posiada rozpoznanie zespołu Aspergera.
17.30 Jan-Mikael Fredriksson - Finlandia: „Radzenie sobie ze stresem w spektrum autyzmu"
Studiował psychologię na Uniwersytecie w Helsinkach. W latach 2007-2013 pracował w ramach Narodowego Programu „Empowerment”. W latach 2015-2016 Jan pracował w projekcie unijnym „Autism & Uni”, uczestnicząc w opracowywaniu praktyk współzarządzania, w kontekście projektowania strony informacyjnej adresowanej do uczniów ze spektrum

18.00 - 19.00 Panel dyskusyjny z udziałem polskich i zagranicznych self-adwokatów

19.00 - 22.00 Bankiet

Niedziela, 11 czerwca 2017

9.00 Otwarcie, wykład wprowadzający w tematykę antydyskryminacyjną.
Ewa Furgał: „Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec osób w spektrum autyzmu. Jak edukacja antydyskryminacyjna może wspierać osoby z ASD?"

Panel III „Budowanie środowiska przyjaznego osobie z autyzmem jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego”
Tematyka panelu poświęcona będzie działaniom na rzecz włączania osób ze spektrum w główny nurt społeczny.

9.30 mgr Paweł Jóźwiak-Rodan: „Dzień z życia - kilka słów o warsztatach dokumentalnych, podczas Festiwalu OutFilm"
Polski pisarz, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Podczas pierwszego Festiwalu OutFilm prowadził warsztaty dla osób ze spektrum z zakresu kręcenia filmów dokumentalnych.
10.00 mgr Ula Ratajczak: „Film jako sztuka przeżywania, nie podziwiania"
Pedagog specjalny, neurologopeda, filolog polski. Pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszego w Europie Festiwalu filmów osób ze spektrum autyzmu OutFilm. W ramach Festiwalu zaprezentowane zostało kilkadziesiąt produkcji filmowych osób z autyzmem, a w ramach imprez towarzyszących odbywały się spotkania z twórcami plastykami, ze spektrum.
10.30 mgr Dorota Listowska: „Dziecko ze spektrum autyzmu a przemoc szkolna. Możliwości zapobiegania dyskryminacji"
Matka Bartka z zespołem Aspergera, współzałożycielka Fundacji „Człowiek, nie kosmita” z Zawiercia, organizatorka działań na rzecz włączania dzieci i młodzieży ze spektrum w zróżnicowane aktywności społeczne. W trakcie studiów z zakresu oligofrenopedagogiki.
11.00 mgr Dorota Zawadzka: „Każdy inny - wszyscy tacy sami. O szacunku i odpowiedzialności"
Psycholog rozwojowy i doradca rodzinny. Długoletni wykładowca w katedrze psychologii rozwoju a następnie psychologii wychowawczej na Wydziale Psychologii UW.
12.00 dr Agnieszka Kossowska: „Rodzic dziecka z autyzmem. Sprawca, czy ofiara przemocy?"
Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, germanistka, wykładowca języka migowego, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach”, mama Franka ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną
12.30 mgr Jakub Dyda: „Ski-terapia, czyli narciarstwo zjazdowe bez dyskryminacji"
Z wykształcenia historyk i pedagog. Od wielu lat zawodowo zajmuje się organizacją wydarzeń turystycznych dla osób ze spektrum autyzmu, oraz prowadzi dla nich profesjonalną szkołę jazdy na nartach. Góral z pochodzenia i przekonania.

13.00 - 14.00 PRZERWA

14.00 mgr Aleksandra Oszczęda: „Bez gabinetów i bez metod - wsparcie osób z ASD w przestrzeni muzealnej"
Pedagog specjalny, muzykoterapeuta. W latach 2016-2017 koordynator programu Fundacji Prodeste „Muzeum przyjazne osobie z autyzmem”. W ramach projektu przygotowanych do pracy z osobami ze spektrum zostało ponad 20 muzeów w całej Polsce.
14.30 mgr Katarzyna Mądrzycka - Adamczyk: „Sztuka jest dla wszystkich"
Artystka, absolwentka ASP w Łodzi, zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i tkaniną, najczęściej mieszając te techniki tworząc collage – jej ulubiony środek ekspresji twórczej. Prowadziła lekcje muzealne dla osób ze spektrum autyzmu, w ramach programu Muzeum przyjazne osobie z autyzmem, w Łodzi.
15.00 mgr Renata Werpachowska, mgr Anna Szostak: „Z przestrzeni w przestrzeń. Dlaczego i jak? Doświadczenia Fundacji Synapsis we włączaniu osób ze spektrum w przestrzeń społeczną"
Specjalistyki d.s. pracy środowiskowej, włączenia społecznego osób ze spektrum Fundacji Synapsis.
16.00 dr Bożena Chrostowska: „Pomiędzy cmentarzem porażek rodzicielskich a kolekcją medali za rodzicielskie zasługi - o roli samorozwoju rodzica w tworzeniu środowiska przyjaznego osobie z autyzmem"
Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej UWM, matka dorosłego Kacpra z zespołem Aspergera, autorka opowiadania "Kilka obrazów z życia Pana Ka", które zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie literackim "Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju”.
16.30 lek. med. Ewa Dobiała: „Relacja opiekunów z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Od konfliktu wewnętrznego do konfliktu interpersonalnego"
Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwozor-aplikant SNP PTP. specialista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

17.30 Zamknięcie konferencji, dyskusja

Prelegenci zagraniczni

Martijn Dekker

Holandia

Self-advocat, 42-letni ojciec trójki dzieci, osoba z autyzmem. Dzieli swoje życie pomiędzy Holandię i Wielką Brytanię. ASD zdiagnozowano u niego w 1995 roku, kiedy miał 21 lat, po dwóch dekadach poczucia bycia innym, bez wiedzy dlaczego. Twórca międzynarodowej sieci wsparcia dla osób z autyzmem zwanej InLv, która została przedstawiona w "Neurotribes" Stephen’a Silberman (2016). W latach 1990 i 2000 regularnie występował na konferencjach dotyczących autyzmu. W latach 2006 i 2016 był organizatorem „Autscape”, brytyjskiej konferencji dla osób z autyzmem i o spektrum. Dwie dekady doświadczenia pracy w żywym i kochającym sąsiedztwie osób ze spektrum dały mu pogląd na temat stereotypów dotyczących ASD.

Damian Milton

Wielka Brytania

Doktor nauk społecznych, członek Komitetu Naukowego i Komitetu Doradczego ds Badań Autyzmu. Z dr Judith Brown współpracuje w National Autistic Society Autism jako prowadzący sekcję rozwoju wiedzy i umiejętności. Wykładowca akademicki w zakresie socjologii, filozofii, psychologii i pedagogiki. Zainteresował się spektrum, gdy diagnozę autyzmu otrzymał jego, wówczas dwuletni syn. U Damiana diagnozę zespołu Aspergera postawiono w wieku 36 lat.

Bo Hejlskov Elvén

Szwecja

Szwedzki psycholog, wykładowca i trener pochodzący ze Szwecji. W centrum jego zainteresowań leży zarządzanie zachowaniami w każdym wieku i w szerokich granicach rozpoznań klinicznych. Autor książki „Bez walki, bez gryzienia, bez krzyku: jak pozytywnie zarządzać zachowaniami wśród osób z autyzmem i nie tylko”. Jak sam mówi:
„Pracuję w oparciu o prawo każdego człowieka do istnienia na własnych warunkach i odpowiedzialności otoczenia, aby stworzyć warunki do tego. Możemy zminimalizować przemoc i samookaleczanie przez zmianę metod pracy.
Tylko przez przyjęcie, że każdy ma prawo powiedzieć nie, możemy uzyskać prawdziwe tak. Następnie używamy wszystkich metod, które pomagają ludziom powiedzieć tak. Każdy ma prawo do dobrego życia.”

Heta Pukki

Finlandia

Biolog, mgr Uniwersytetu w Helsinkach, w zakresie kształcenia specjalnego (nacisk na autystycznych dorosłych), M.Ed. z Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jej dotychczasowe doświadczenie obejmuje pracę w latach 2014-2016 w finansowanym ze środków unijnych projekcie „Autyzm & Uni”, który miał przedstawić potrzeby uczniów z autyzmem w pięciu krajach. W projekcie 'Best Practice Guides’ zajmowała się rozwojem interaktywnych narzędzi wspierających osoby ze spektrum. Była członkiem grupy stojącej za stworzeniem pierwszej konferencji „Autscape”, która jest obecnie uznaną i szanowaną częścią brytyjskiej społeczności osób z autyzmem.

Jan-Mikael Fredriksson

Finlandia

Jan-Mikael Fredriksson jest wiceprzewodniczącym „Suomen Aspergeryhdistys”, fińskiego stowarzyszenia dorosłych osób z autyzmem, oraz wieloletnim członkiem Krajowej Rady ds. Niepełnosprawności w Finlandii. Studiował psychologię na Uniwersytecie w Helsinkach. W latach 2007-2013 pracował w ramach Narodowego Programu „Empowerment”, który przyczynił się do zwiększenia udziału osób z autyzmem w działaniach środowiskowych, oraz zwiększył świadomość społeczną na temat spektrum. W latach 2015-2016 Jan pracował w projekcie unijnym „Autism & Uni”, uczestnicząc w opracowywaniu praktyk współzarządzania, w kontekście projektowania strony informacyjnej adresowanej do uczniów ze spektrum.

Prelegenci krajowi

Bożena Chrostowska

Bożena jest pedagożką, animatorką, doktorem nauk humanistycznych, wykładowczynią w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Aktywną Inicjatorką
i realizatorką działań, tworzących środowisko akademickie UWM świadome autyzmu i przyjazne osobom z autyzmem.

Zaangażowana w działania Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Olsztynie, realizuje różne inicjatywy na rzecz tej grupy rodziców. Szkoli kadrę pedagogiczną oraz uniwersytecką w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów i studentów z Zespołem Aspergera. Laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego na opowieść o ludziach z autyzmem. Za swoje działania na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom z autyzmem uzyskała w 2014 roku wyróżnienie w konkursie „Godni Naśladowania” w kategorii animator społeczny oraz została „Olsztynianką Roku 2014” w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.
Zapraszamy - Bożeny można słuchać godzinami!

Agnieszka Kossowska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, germanistka, wykładowca języka migowego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. niepełnosprawności, koordynatorka projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016.
Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Artystka, podyplomowa pedagog specjalna, edukatorka. Od 2010 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi w Dziale Edukacji tworząc różne działania edukacyjne (warsztaty, wykłady, oprowadzenia) dla osób w każdym wieku.
Prowadzi wojewódzki konkurs interdyscyplinarny Do czterech razy sztuka! łączący zainteresowania i wiedzę z zakresu literatury, historii i wiedzy o sztuce XX i XXI wieku. Współautorka publikacji „Książka do zobaczenia”, z którą można ćwiczyć patrzenie i widzenie, nie tylko odnośnie dzieł sztuki. Część warsztatów jej autorstwa stały się kanwą scenariusza programu Kulturanek (TVP Kultura, reż. A. Frątczak). Tworzy audiodeskrypcje i tyflografiki dzieł sztuki współczesnej dla osób Niewidomych, a także dostosowuje warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz z upośledzeniem intelektualnym.
Koordynuje cykliczne wydarzenie Dzień Wolnej Sztuki uzupełniając pięć dzieł biorących udział w akcji o audiodeskrypcje i pomoce dla osób z dysfunkcją wzroku. Posługuje się językiem migowym (PJM) na poziome średniozaawansowanym.

Anna Szostak

Psycholog, mgr Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracownik Fundacji SYNAPSIS, prowadzi terapię indywidualną i grupową z młodzieżą i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Posiada ponad trzyletnie doświadczenia pracy, jako psycholog szkolny w szkole dla uczniów z problemami w nauce. Superwizor metody TEACCH i VIT (Wideotrening Komunikacji), uczestniczka kilku wizyt studyjnych w europejskich ośrodkach wspierających dorosłe osoby ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenie drugiego stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) . W życiu prywatnym mama dwóch chłopców, amatorka bliskich i dalekich podróży i niezapowiedzianych wyzwań.

Renata Werpachowska


Magister psychologii, profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Od prawie 25 lat towarzyszy osobą z autyzmem i ich rodzinom, pracując w Fundacji SYNAPSIS. Od 5 lat wspiera dorosłe osoby ze spektrum autyzmu realizując projekty im dedykowane tj.; „Projekt 1.3.6. Wsparcie dorosłych osób z autyzmem”. „Wsparcie dorosłych osób z autyzmem w mieszkaniu treningowym”. „Samodzielność osób z autyzmem”, „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”, ”Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych np. roku 2012 uczestniczyła w na X Autism-Europe Congress w Budapeszcie. Ostatnio była w Grecji, Anglii i Słowenii i przyglądałam się jak w tych krajach pracuje się z osobami z autyzmem.
Oprócz bezpośredniej pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami, chętnie bierze udział w kampaniach społecznych przygotowanych przez Fundacje SYNAPSIS, występuję w audycjach radiowych . Budując w ten sposób świadomość społeczną na temat autyzmu.
W pracy z osobami z autyzmem ceni sobie hipoterapie, bo jak mówi „w naturalny sposób z terapii w wieku dziecięcym może stać się pasją w wieku młodzieżowym a w wieku dorosłym nawet miejscem pracy dla osób z autyzmem”.
Pracując z osobami ze spektrum autyzmu tymi głęboko autystycznymi jak i osobami z Zespołem Aspergera oraz ich Rodzinami, zastanawia się jak powinny wyglądać te dwie przestrzenie autystyczna i neurotypowa by mogły w harmonii współistnieć w jednym Świecie?
Prywatnie jej pasją jest rodzina, realizuje ją będąc żoną i mamą trójki dzieci.

Ula Ratajczak

Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Realizatorka zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator "Mój przyjaciel film".Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia.info. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej "Medi@lnie z autyzmem", "Letnia Akademia Sztuki" oraz "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem" dofinansowanych przez MKiDN. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat - trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. Autorka artykułów w czasopiśmie "Charaktery". W latach 2016-2017 pomysłodawca i koordynator projektu "Festiwal twórczości filmowej osób ze spektrum autyzmu OutFilm" - o którym opowie na konferencji.

Ewa Dobiała

Lekarz, specialista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SNP PTP, specjalista terapii środowiskowej, hipnoterapeuta ericksonowski, certyfikowany psychoterapeuta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP). Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii.
Podczas konferencji, Ewa opowie o dwóch bardzo istotnych zagadnieniach. O relacjach rodziców/opiekunów z dzieckiem ze spektrum w kontekście drogi od konfliktu wewnętrznego do konfliktu interpersonalnego oraz o zastosowaniu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, w terapii dorosłych osób z Zespołem Asperegera.
Warto posłuchać, jednego z nielicznych, polskich lekarzy i psychoterapeutów z ogromnym doświadczeniem w terapii osób ze spektrum. Dodajmy - terapii zupełnie bez cienia przemocy, czy przymusu...

Joanna Ławicka

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki "Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera". W organizacji działa od początku jej istnienia. Niełatwa we współpracy, ciągle poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań. Do swoich zdań podchodzi z prawdziwie morderczą wytrwałością. Wymagająca – przede wszystkim od siebie. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W roku 2016 reprezentowała Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Maja Pawlikowska


Ukończyła polonistykę na UŁ oraz scenografię i kostiumy na ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Od początku mocno związana ze światem produkcji filmowej i teatralnej współpracując m.in. z Ewą Braun. Jest scenografem i edukatorką. Pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi od 2013 roku. Prowadzi zajęcia adresowane do wszystkich grup wiekowych, a także wykłady i oprowadzania. Chętnie pracuje z różnymi grupami środowiskowymi takimi jak wychowankowie zakładów resocjalizacyjnych czy młodzież ze specjalnymi potrzebami. Z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 w Łodzi zrealizowała projekt społeczno-kulturowy „Coco & Vinci”.
Jest autorką scenografii do 36 odcinków programu o sztuce „Kulturanek”, wyprodukowanego na zlecenie TVP Kultura. W 2013 autorzy programu otrzymali nagrodę Sybilli. Jest także autorką scenografii do cyklu reklam promujących MS w Łodzi z udziałem Jana Peszka, a także scenografii będącej czasową ekspozycję Salonu de Fleurus.
Współautorka nowatorskiej publikacji ośmielającej do tworzenia i kontaktu ze sztuką Książka do zobaczenia (wyd.2015).
Posługuje się językiem PJM na poziomie średniozaawansowanym.

Agnieszka
Wojciechowska-Sej

Historyczka sztuki i podyplomowa pedagog, edukatorka. Od 2008 roku pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi w Dziale Edukacji. Programuje i realizuje działania edukacyjne adresowane do wszystkich grup wiekowych. Szczególnym obszarem zainteresowania są niestandardowe wykłady na banalne tematy. Wierzy, że żeby poznać i zrozumieć sztukę aktualną dobrze jest mieć solidne podstawy i nie pogardzać włoskim odrodzeniem. Interesuje ją reakcja widza, słuchacza, odbiorcy sztuki nowoczesnej, załamuje upadający poziom wiedzy i zainteresowań kulturą. Jest opiekunem merytorycznym Konkursu Wiedzy o Sztuce adresowanego do uczniów gimnazjów w województwie łódzkim i jurorem Olimpiady Artystycznej. Współtworzy programy szkoleniowe dla animatorów kulturowych i edukatorów muzealnych na zlecenie NIMOZ-u. Jest współautorką „Książki do zobaczenia” – zestawu instrukcji jak twórczo patrzeć na rzeczywistość, nie tylko dzieła sztuki. Od 2016 roku pracuje jako koordynator łódzkiej odsłony programu Bardzo Młoda Kultura – Koalicje Kultury a także współtworzy polską odsłonę projektu Translocal: Museum as a Toolbox. Swoją pasją do sztuki zaraża trzy córki, które spektakularnie rozpoznają neoplastyczny wzór na opakowaniu chusteczek w markecie.

Jakub Dyda

Pedagog, historyk, instruktor narciarstwa, pilot. Właściciel firmy Sport Spektrum. Założyciel szkoły narciarskiej nasniegu.pl. Współtwórca projektów turystyczno - sportowych i edukacyjnych dla osób ze spektrum autyzmu: "Kciuk do góry idę w góry", "Letnia Akademia Sztuki i Nauki", "Asy na wczasy", "Autyzm 112". Wieloletni kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W roku 2016 koordynator projektu "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem" w Małopolsce. Honorowy członek stowarzyszenia "Nie z tej bajki". Niebieski Ambasador Fundacji Hotele Polskie Dzieciom.Na konferencji opowie o tym, dlaczego osoby ze spektrum, niezależnie od poziomu funkcjonowania mogą i powinny jeździć na nartach.

Ewa Furgał

Edukatorka antydyskryminacyjna i równościowa, od 17 lat związana z ruchem praw człowieka i organizacjami antydyskryminacyjnymi. Absolwentka Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet. W przeszłości członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i członkini Stowarzyszenia Amnesty International. Pracowała również w Fundacji Wspólnota Nadziei działającej na rzecz dorosłych osób z autyzmem. Laureatka nagrody Fundacji Polcul za działalność obywatelską.

Zespół Aspergera rozpoznano u niej dwa lata temu, w wieku 36 lat.

Paweł Jóźwiak - Rodan

Najbardziej znany jako autor scenariusza, zdjęć i reżyser filmu dokumentalnego „Mama Tata, Bóg i Szatan”, który zdobył liczne nagrody w kraju i zagranicą – jak pisano w uzasadnieniach “za mistrzowskie posługiwanie się kontrastami obyczajowymi i psychologicznymi oraz sposób wpisania losów własnej rodziny w dzieje powojennej Polski". Film ten otrzymał między innymi II nagrodę w kategorii film krótkometrażowy na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych DOCUMENTA MADRID. Wyreżyserował także krótkometrażowy film fabularny OSIEM9, który został zakwalifikowany do sekcji konkursowej East End Film Festival w Londynie oraz zdobył Nagrodę Publiczności UNIFEST w Madrycie. Ukończył reżyserię na Wydziale Radia I Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, oraz filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Jego zainteresowania to film, teatr, muzyka, literaturę i religię, a wśród swoich dodatkowych umiejętności wymienia grafikę komputerową.
Jesienią 2016 Paweł poprowadził warsztaty dla młodzieży w ramach naszego Festiwalu OutFilm. Zobaczcie jego dokument z tego wydarzenia oraz przyjedźcie posłuchać, co ma do powiedzenia o pracy z osobami ze spektrum i nie tylko.

Dorota Listowska-Matera

Rodzic dziecka z zespołem Aspergera, wiceprezes Fundacji "Człowiek. Nie Kosmita". Magister zarządzania kadrami, ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Uczestniczka licznych szkoleń min.: "Techniki edukacyjne i wychowawcze w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu", "Diagnoza i terapia stymulacyjna według C. Delacato", "Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin". Ukończyła I stopień szkolenia z zakresu Makatonu. Uczestniczka wielu konferencji, min. - „(A)utyzm.(S)eksualność.(D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do związków , „Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z asd” Wielokrotnie pracowała jako wolontariusz na turnusach rehabilitacyjnych dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Aktywnie zaangażowana w społeczną aktywizację dzieci i młodzieży ze spektrum. Pasjonatka kryminałów.

Małgorzata Sekułowicz

Pani Profesor jest kierownikiem Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także kierownikiem Pracowni Badań nad Autyzmem w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest kierownikiem Katedry Psychologii Klinicznej dzieci i Młodzieży.
Od 2010 roku jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.
Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jej zainteresowania badawcze ulokowane są w szczególności w następujących obszarach:
- Autystyczne Spektrum Zaburzeń z uwzględnieniem pomocy dzieciom i ich rodzinom, w poszukiwaniu skutecznych sposobów terapii i rehabilitacji
- Wczesna interwencja rehabilitacyjna,
- Stres rodzicielski, strategie radzenia sobie a ryzyko wypalania się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością;
- Kompetencje i umiejętności nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego
Jest autorką ponad 100 artykułów, 5 książek autorskich i 10 książek pod redakcją.

Dorota Zawadzka

Psycholog rozwojowy i doradca rodzinny. Długoletni wykładowca w katedrze psychologii rozwoju a następnie psychologii wychowawczej na Wydziale Psychologii UW. Oprócz zajęć kursowych prowadziła autorskie fakultety dla studentów „Telewizja dla dziecka” i „Świat według dziecka”. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. Od lipca 2011 zasiada w Społecznej Radzie Doradców RPD. Popularyzuje wiedzę z zakresu wychowania i psychologii rozwojowej w ramach wykładów i szkoleń dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz rodziców.
Jest współautorką projektu „Bezpieczne media”, który zaowocował w 2001 między innymi wprowadzeniem do TVP i innych stacji oznaczeń dotyczących ograniczeń wiekowych dla widzów programów telewizyjnych. Zyskała popularność jako prowadząca w latach 2006–2008 program „Superniania” na antenie telewizji TVN. Zasiada jako przedstawicielka Polski w Radzie PEGI, organizacji opracowującej kryteria przyznawania kategorii wiekowych grom komputerowym i wideo. Zaangażowała się w działalność wspierającą nowelizację Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, czynnie uczestnicząc w posiedzeniach komisji sejmowej i senackiej. Kawaler i członkini Kapituły Orderu Uśmiechu.
Podczas naszej konferencji opowie o wychowaniu bez przemocy...

Aleksandra Oszczęda

Pedagog specjalny, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi oraz pedagogikę specjalną  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 2009 r. prowadzi terapię osób ze spektrum autyzmu w nurcie kognitywnym. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy poszukiwanie skutecznych  technik rozwijania samoświadomości i myślenia społecznego dla osób w każdym wieku. Autorka rozdziału „Przydatność eksperymentalnych próbek zadaniowych w procesie diagnozy dzieci z podejrzeniem ASD” w książce „Człowiek i autyzm” pod red. J. Kockiego, A. Kicińskiego. W latach 2016-2017 koordynatorka i trener projektu "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem" - o którym opowie na konferencji.

Partnerzy konferencji

Patronat medialny