Akademia Sztuki i Nauki

Akademia Sztuki i Nauki - zimowe i letnie kolonie dla osób ze spektrum autyzmu

Projekt Fundacji Prodeste dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

mkidn_01

akademia logo

Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają istotnie ograniczony dostęp do wydarzeń kulturalnych oraz możliwości realizowania własnych uzdolnień w ramach istniejącej na rynku oferty edukacji kulturalnej. Z uwagi na zaburzenia komunikacji językowej, zdolności do zachowania norm społecznych oraz towarzyszące niejednokrotnie zaburzenia zachowania, wynikające z nieprawidłowego przetwarzania bodźców w środowisku, dzieci te są eliminowane z organizowanych przez szkoły wyjść do teatru, kin czy wyjazdów do muzeów i na wystawy. Prowadząc pilotażowy program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z autyzmem, w latach 2010 – 2013 spotkaliśmy się z  prośbami uczestników o zorganizowanie wyjazdu, podczas którego będą mogli wyłącznie realizować zadania związane z kulturą – uczyć się robić filmy, fotografii, poznawać w nowatorski sposób literaturę czy muzykę.

W wyniku analizy potrzeb, zdecydowaliśmy w 2014 o zorganizowaniu dwóch tygodniowych wyjazdów pod hasłem “Letnia Akademia Sztuki”, w których udział wzięło łącznie 30 osób w wieku od 7 – 22 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z całej Polski. Wyjazd okazał się ogromnym sukcesem, zarówno od strony wyników samej pracy w zakresie edukacji kulturalnej, jak i subiektywnych odczuć uczestników. Ewaluacja zadania pokazała, że istnieje bardzo duża potrzeba kontynuacji projektu.

W roku 2015 zorganizowaliśmy także dwa wyjazdy zimowe Akademii Sztuki, w których udział wzięło łącznie 20 uczestników z całego kraju. Dla wielu z nich był to także pierwszy, samodzielny wyjazd wypoczynkowo – edukacyjny. Zimowa Akademia Sztuki po raz kolejny okazała się sukcesem. Dzieci i młodzież z ASD zrealizowały projekty muzyczno – wizualne, doprowadzając do produkcji całkiem udanych teledysków.

Dzięki dofinansowaniu z MKiDN w 2015r. zrealizowaliśmy kolejną Letnią Akademię Sztuki, tym razem w Sromowcach Niżnych. W pięknym otoczeniu Pienin, grupa 30 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, po raz kolejny miała możliwość rozwijania swoich uzdolnień. Dzieci uczestniczyły w dwóch grach terenowych, koncercie muzyki góralskiej oraz odwiedziły cztery ważne dla regionu muzea – Izbę Tradycji w Sromowcach, Zamek w Niedzicy, Muzeum przy elektrowni wodnej w Niedzicy oraz Czerwony Klasztor na Słowacji, gdzie wzięły udział w przepięknym pokazie sokolników. Odbyło się kilkadziesiąt godzin warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, fotograficznych, komputerowych i filmowych. W ramach projektu powstaje także wydawnictwo, zawierające utwory literackie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, prezentujące wiersze, opowiadania i scenariusze, które powstały podczas warsztatów Letniej Akademii Sztuki.

Rok 2016 to kolejne cztery turnusy - dwa zimowe w Podlesicach, oraz 2 letnie - w Schronisku na Głodówce. Tym razem, ofertę Akademii poszerzyliśmy o kolejne moduły - sportowy i naukowy. Zimą dzieciaki uczyły się wspinaczki skałkowej, latem - gry w piłkę nożną, bardzo wiele czasu spędziły też na trekkingu w Tatrach. Ponadto, uczestniczyły w zajęciach z geologii i gleboznawstwa, astronomii, technik komputerowych oraz oczywiście - ratownictwa. Zrealizowaliśmy nowy teledysk oraz film fabularny.

Łącznie, od początku trwania projektu - w koloniach i zimowiskach udział wzięło 135 osób ze spektrum autyzmu, w wieku od 6-22 roku życia.