Kultura

Kultura

OutFilm - Ogólnopolski Przegląd Twórczości Filmowej osób ze spektrum autyzmu.

W przestrzeni społecznej, osoby ze spektrum autyzmu postrzegane są jako bierni odbiorcy działań osób pełnosprawnych względem nich: terapii, edukacji, pomocy społecznej. Z uwagi na specyfikę swojego rozwoju, którego jednym z kluczowych objawów są trudności w myśleniu wyobrażeniowym i symbolicznym­ w społecznej świadomości osoby z autyzmem nie są uznawane jako potencjalni artyści i osoby twórcze.

Out Film to:

  • okazja aby zaprezentować uznaną na świecie twórczość filmową, w którą zaangażowane były osoby ze spektrum autyzmu;
  • przegląd amatorskiej sztuki filmowej osób ze spektrum;
  • spotkania twórców amatorów z profesjonalistami;
  • szansa na pierwszą w Polsce debatę o możliwościach twórczych osób ze spektrum;

Chcemy to zmienić.

 

Akademia Sztuki i Nauki - kolonie i warsztaty

Akademia Sztuki i Stworzyliśmy i od lat ją realizujemy - jedyną w Europie propozycję dla osób ze spektrum autyzmu. Łączy edukację kulturalną, artystyczną i wsparcie rozwoju osobistego. Wszystkie działania w projekcie okazały się ogromnym sukcesem. W koloniach, zimowiskach i stacjonarnych warsztatach wzięło udział około 100 osób ze spektrum.

Muzeum przyjazne osobie z autyzmem

Oferta kulturalna i edukacyjna muzeów to ogromny zasób wiedzy i często bardzo ciekawe propozycje poznawania historii świata. Uznaliśmy, że szkoda by osoby ze spektrum miały do niej ograniczony dostęp. Dlatego, od ponad roku, pracujemy z muzeami w całym kraju, by przygotować edukatorów i innych pracowników do podejmowania nowych wyzwań.

Najnowsze: