Szkolenia w instytucjach kultury

Podczas projektu przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników instytucji kultury. Podczas szkoleń zapoznaliśmy pracowników z następującymi zagadnieniami:

Program szkoleń:
- Dlaczego osoba z autyzmem może być wartościowym uczestnikiem edukacji kulturalnej? - Pokonywanie trudności w komunikacji z osobami z autyzmem
- Warsztaty "poczuj to co ja"
- opracowanie narzędzi dostosowania edukacji kulturalnej dla osób z autyzmem
- Dostosowanie przekazu w zakresie edukacji kulturalnej do potrzeb poznawczych i percpecyjnych osób z autyzmem
- prezentacja możliwości uczestnictwa w kulturze osób ze spektrum autyzmu na podstawie materiałów programów aktywizacji kulturalnej Fundacji Prodeste;
warsztaty obejmowały praktyczne wykorzystanie umiejętności w pracy z osobami z autyzmem.