Konsultacje online

Ze względu na trudny czas dla nas wszystkich, zespół naszych specjalistów i psychoterapeutów proponuje konsultacje online. Proponujemy wsparcie rodzinom osób ze spektrum autyzmu z każdego zakątka kraju i nie tylko. Podczas konsultacji możesz dowiedzieć się:

  • jak rozwiązywać codzienne trudności i problemy;
  • jak skutecznie komunikować się ze swoim dzieckiem lub inną osobą w rodzinie;
  • jak zrezygnować z kar i nagród;
  • jak identyfikować emocje i potrzeby osoby autystycznej oraz skutecznie na nie odpowiadać;
  • jak opiekować się także swoimi emocjami w trudnych momentach;

 

Stały kontakt z terapeutą jest istotnym czynnikiem pomagającym w radzeniu sobie w codziennym życiu.

Zapraszamy do kontaktu również rodziców, którzy dotychczas nie korzystali z takiej formy pomocy.

Obecna sytuacja w Europie sprzyja powstawaniu trudnych emocji. Rozwijaniu się frustracji, poczucia lęku, bezradności czy bezsilności. Emocje przeżywane przez dorosłych, wpływają na stan emocjonalnych dzieci. Zadbajmy o siebie.

  • Koszt konsultacji wstępnej on-line: 140 zł/h
  • Koszt każdego kolejnego spotkania psychoedukacyjnego lub psychoterapeutycznego: 150 zł/h

Zgłoszenia: tel.: 77 441 7707