III Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa “Inny – nie gorszy”

W całej Polsce jest zaledwie 400 psychiatrów dziecięcych, a na jednego psychologa w szkole przypada zazwyczaj kilkuset uczniów. Potrzeba wiedzy o odmiennościach rozwojowych, uważności na specjalne potrzeby dzieci z najróżniejszymi diagnozami psychiatrycznymi, systemowego wsparcia dla wszystkich grup osób będących i pracujących z dziećmi jest bardzo pilna.

Już po raz trzeci zapraszamy Państwa do Leszna na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową organizowaną przez leszczyńską filię Fundacji Prodeste oraz Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich psychologów, pedagogów, nauczycieli, psychoterapeutów, psychiatrów, lekarzy, dorosłych osób w spektrum autyzmu, a także rodziców dzieci autystycznych i nieautystycznych szukających odpowiedzi, jak wspierać zdrowy rozwój emocjonalny każdego dziecka, bez względu na istnienie odmienności rozwojowych, z którymi przyszło mu się w życiu mierzyć.

W grupie prelegentów znajdą się przedstawiciele różnych środowisk. Wierzymy, że łącząc siły i doświadczenie tak dużej grupy bardzo doświadczonych ludzi otwieramy przestrzeń na tworzenie osobistych i systemowych rozwiązań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jesienią w Lesznie usłyszymy głos znanych światowych oraz polskich psychiatrów i psychoterapeutów reprezentujących główne podejścia psychoterapeutyczne obecne w naszym kraju, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli MOPRu, Fundacji działających na rzecz ludzi w spektrum autyzmu oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głos zabiorą także dorosłe osoby w spektrum autyzmu oraz rodzice dzieci zarówno z Zespołem Aspergera jak i z autyzmem dziecięcym.

I przede wszystkim stworzymy przestrzeń do spotkania, refleksji, wymiany poglądów, dyskusji dla wszystkich uczestników. Liczymy na wspólny czas emocjonalnego poruszenia i budowania interdyscyplinarnej współpracy.

Do zobaczenia jesienią w Lesznie!

lek. Ewa Dobiała
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Program konferencji

Piątek, 22 listopada 2019

9:00 Rejestracja

10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:15-11:00 Sytuacja w obszarze ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
11:0-11:30 Współczesne wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży – dr n.med. Anna Pakalska, Gdańsk
11:30-12:10 Bulimia - autorski model psychoterapii indywidualnej - dr n. med. Małgorzata Talarczyk, Poznań
12:10-12:30 Leczenie dietą. Doświadczenia: efekty czy konsekwencje? - Kinga Krowiranda, Jasna Strona Spektrum, Wrocław

12:30-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Koncepcja powstawania emocji Lisy Feldman Barret i możliwości zastosowania tych odkryć w opracowaniu i prowadzeniu psychoterapii miedzy innymi z pacjentami w spektrum autyzmu- mgr Maria Marquardt, Katowicki Instytut Psychoterapii, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Katowice
14:00-15.00 Diagnoza dziecka – kliniczne i społeczne implikacje – dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste, Opole; lek. Ewa Dobiała, Fundacja Prodeste, World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Leszno

15:15-16:30 Przerwa

16:30-17:00 O zaskakujących diagnozach i ich emocjonalnych konsekwencjach— mgr Marek Stankiewicz, Jasna Strona Spektrum, Suwałki
17:00-17.20 Dyskusja
17:20-18.20 Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna w pracy z rodzinami z ADHD- dr Stefani Tomcheva- World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Bulgaria
18:20-18.40 "Dano mi konia, zapomniano o ostrogach" - Olga Wojdak, Jasna Strona Spektrum, Wrocław
18:40-19.00 Dyskusja

19:00 Zakończenie

Sobota, 23 listopada 2019

9:00-9:45 Kiedy warto poszerzyć diagnostykę o konsultację neurologiczną - lek. Oliwa Gorgoń-Dezor, Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
9:45-10:30 Zaburzenia lękowe u młodzieży - lek. Kamila Kmak-Sendys, Poliklinika MSWiA, Kielce

10:30-11:00 Przerwa

11:00-11:30 Alternatywna i wspomagająca komunikacja a kompetencje komunikacyjne dzieci z ASD - wprowadzanie komunikacji w życiu codziennym - mgr Anna Żygadło, Leszno
11:30-12:00 Dziecko z diagnozą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Kamila Wieczorek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Leszno
12:00-12:30 Uczeń w spektrum autyzmu w szkole - perspektywa pedagoga szkolnego - mgr Marta Zamośna, III LO w Lesznie

12:30-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w rodzinie i szkole - rodzicielski panel dyskusyjny. Prowadzenie: lek. Ewa Dobiała, dr Joanna Ławicka
14:00-15:00 Dziecko autystyczne w normie intelektualnej w rodzinie i szkole - rodzicielski panel dyskusyjny. Prowadzenie: lek. Ewa Dobiała, dr Joanna Ławicka

15:00-16:30 Przerwa

16:30-17:15 Psychoterapia jako forma wsparcia rodzica dziecka w spektrum autyzmu - doświadczenia z gabinetu. - mgr Renata Hebdowska - Instytut Partnerstwa Warszawa, Poradnia Zdrowia Psychicznego Esculap, Marki
17:15-18:00 Jak zapobiegać wypaleniu rodzicielskiemu będąc rodzicem dziecka w spektrum autyzmu - mgr Polina Efremova-Meshkova, World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Moskwa

18:00 Zakończenie

Niedziela, 24 listopada 2019

9:00-9:30 Rozwój psychoseksualny człowieka - lek. Barbara Eckert, Fundacja Prodeste, Poznań
9:30-10:15 Panel naukowy "Etyczne implikacje transpłciowości osób w spektrum autyzmu" - rozmawiają: Agnieszka Warszawa, Institutum Investigationis Scovorodianum przy fundacji Autism Team, The International Society for Occasionalism, Łódź; dr Michał T. Handzel, Institutum Investigationis Scovorodianum przy fundacji Autism Team, The International Society for Occasionalism, Łódź
10:15-11:15 Społeczne implikacje nieheteroseksualnosci osób w spektrum autyzmu - mgr Ewa Furgał, blog: "Dziewczyna w spektrum", Kraków

11:15-11:45 Przerwa

11:45-12:30 "Wysokie napięcie", czyli o neurofizjologii meltdown'u- lek. Jacek Dobiała, Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
12:30-13:30 Jeśli nie szkoła, to co? O edukacji po FREEowemu słów kilka - dr Agnieszka Kossowska, Politechnika Opolska, Fundacja FREE, Opole

13:30-14:00 Przerwa

14:00-14:45 "Polowanie na aspergera" - czyli dlaczego ludzie tak chętnie stosują przemoc wobec osób z ASD - mgr Krzysztof Tokarski, blog: "Asperger i życie z zespołem Aspergera", Gdańsk
14:45-15:15 O potrzebie zintegrowanego wsparcia dla rodzin - mgr Donata Popławska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Leszno

15:15-15:30 Zakończenie konferencji

Informator konferencyjny

Wszelkie niezbędne informacje organizacyjne znajdziecie Państwo w informatorze konferencyjnym.

Kup bilet na konferencję

Do 15.09 – 300 zł
16.09-31.10 – 350 zł
01.11-22.11 – 450 zł
Do 15.09 - 200 zł
16.09-31.10 - 250 zł
01.11-22.11 - 350 zł

Organizatorzy

Komitet naukowy

Przewodniczący: lek. Ewa Dobiała
dr n. med. Joanna Ławicka
dr n. med. Anna Pakalska
dr n. hum. Bożena Chrostowska

Komitet Organizacyjny

Ewa Dobiała
Maria Marquardt
Magdalena Franka
Kosma Moczek