Program konferencji “Autyzm. Światłocienie”

PROGRAM

III międzynarodowej konferencji Fundacji Prodeste: "Autyzm. Światłocienie"

Piątek, 14 czerwca 2019
15.30 - 20.00 
Rejestracja uczestników konferencji*
17.00 - 17.45 Uroczyste otwarcie konferencji. Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński, UMK w Toruniu
17.45-18.15 "Po co osobom z autyzmem jest potrzebna teoria umysłu? Z perspektywy rozumienia zachowań społecznych i komunikacji", dr Barbara Winczura, Uniwersytet we Wrocławiu
18.15-18.30 "W spektrum pracy ze spektrum. Na bazie doświadczeń własnych." lic. Weronika Miksza, Niebieska Fala
18.30 - 18.45 "Uniwersytet dojrzałości czyli o mieszkaniach treningowych dla osób ze spektrum ASD" mgr Renata Werpachowska, Fundacja Synapsis
18.45 - 19.00 "Autyzm pod nowym adresem - moje doświadczenia z mieszkania chronionego?", Justyna Sujata, Kraków
19.00 - 19.15 "Trening umiejętności społecznych w ujęciu humanistycznym", mgr Adam Wrzesiński, Stowarzyszenie AS, Bielsko Biała
19.15 - 19.30 Przerwa
19.30 - 20.00 Otwarty panel dyskusyjny "Blaski i cienie życia w spektrum autyzmu"**

* rejestracja konferencji czynna będzie w systemie ciągłym, w piątek od 15.30 - 20.00 oraz w sobotę od 8.30 - 9.30. Osoby, które planują przyjazd na konferencję poza tymi godzinami proszone będą o zgłoszenie się do punktu informacyjnego, w którym  pełnić będą dyżury wolontariusze.
** otwarty panel dyskusyjny to czas, w którym każdy chętny będzie mógł zabrać głos. Liczymy na udział zarówno samorzeczników, jak i przedstawicieli środowisk rodziców oraz specjalistów. Zgłoszenia do udziału w panelu przyjmowane będą bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.
Sobota, 15 czerwca 2019
8.30 - 9.30 Rejestracja uczestników konferencji
SESJA I - SPEKTRUM AUTYZMU W ŻYCIU SPOŁECZNYM
9.30 - 10.00 "Roboty humanoidalne we wspomaganiu motywacji społecznej u osób z autyzmem", dr Joanna Kossewska, UP w Krakowie
10.00 - 10.15 "Szczególne zainteresowania u osób ze spektrum autyzmu", mgr Aleksandra Rumińska, Jasna Strona Spektrum
10.15 - 11.00 "Podziel się tym, lub ukryj: autystyczne wychodzenie jako (nie) łatwy wybór", mgr Monika Kozáková Pospíšilová, Liberec, Czechy
11.00-11.30 "(Nie)radzenie sobie ze stygmatyzacją przeniesioną wśród rodziców dzieci ze spektrum autyzmu", dr Bożena Chrostowska, UWM w Olsztynie
11.30 - 12.00 "Odważny rodzic... Kim jest? Jak się nim stać? I dlaczego musimy być odważni, jako rodzice dzieci ze spektrum?", 
mgr Marta Iwanowska - Polkowska, Fundacja AleKlasa
12.00 - 12.30 Przerwa
SESJA II – SPEKTRUM AUTYZMU I PSYCHOTERAPIA
12.30 - 13.15 "Uwalniając potencjał osób w spektrum autyzmu", dr Ivan Kirillov, Stress Surfing, Istambuł
13.15 - 14.00 "Nowe spojrzenie na ASD z perspektywy psychodynamicznej", p
rof. Enver Cesko, Kosowo
14.00 - 14.30 ""O dojrzewaniu osobowości u osób w spektrum autyzmu", lek Ewa Dobiała, Fundacja Prodeste, Leszno
14.30 - 15.30 Przerwa

SESJA III – ŻYCIE W SPEKTRUM AUTYZMU
15.30 - 16.15 "Pozytywnie ku dojrzałości. Autyzm i starzenie się", Bsc Cos Michael, UK
16.15 - 16.30 "Dorastanie w spektrum autyzmu. Perspektywa nastolatka", Weronika Ławicka, Jasna Strona Spektrum, Opole
16.30. - 17.00 "Taniec z nieznajomym" - refleksje terapeuty dzieci i rodzin, dotyczące tego, czego potrzebuje rodzina, która na swej drodze spotyka autyzm", mgr Beata Chrzanowska - Pietraszuk, Uniwersytet dla rodziców, Warszawa
17.00 - 17.15
"Macierzyństwo w spektrum autyzmu", Katarzyna Schrödinger, Gdańsk
17.15 - 17.30 Przerwa
17.30 - 18.15 
"Maskowanie autyzmu: kamuflaż społeczny oraz sztuka autoprezentacji z perspektywy autystycznych dorosłych", Chen Gershuni, Izrael
18.15 – 18.30 
"Blaski i cienie prywatnego życia filozofów z ASD", dr Michał Tadeusz Handzel
18.30 - 18.45 "ASD u mężczyzn a utrudnione kontakty z kobietami", mgr Piotr Antoni Kargul
18.45 - 19.00 "Autyzm. W poszukiwaniu sensu życia", dr Renata Stefańska - Klar, UŚ, Cieszyn
19.00 - 19.15 "Leczenie dietą.Doświadczenia: efekty, czy konsekwencje?", Kinga Adrianna Krowiranda, Jasna Strona Spektrum, Tomaszów Mazowiecki
19.15 - 20.00 dyskusja, pytania do prelegentów
20.30 Bankiet konferencyjny w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A***
*** Cena konferencji nie obejmuje udziału w bankiecie. Możliwość zakupu wstępu na bankiet dla prelegentów i chętnych uczestników konferencji - już wkrótce. 
Niedziela, 16 czerwca 2019
SESJA IV – ŚWIATŁO
9.00 - 9.30 "Specyfika poczucia humoru osób w spektrum autyzmu - przykłady, reakcje otoczenia", mgr Krzysztof Tokarski
9.30 - 9.45
"Mutyzm selektywny w spektrum autyzmu", mgr Agnieszka Warszawa, Autism Team, Jasna Strona Spektrum, Łódź
9.45 - 10.15 "Samoobserwacja i budowanie samoświadomości", mgr Marek Stankiewicz, Jasna Strona Spektrum, Suwałki
10.15 - 10.30 mgr Dorota Kawecka, Fundacja Prodeste, Kraków
10.30 - 11.00 "Kultura autystyczna", Kosma Moczek, Jasna Strona Spektrum, Wrocław
11.00-11.30 "Objawy autyzmu, czy objawy... kultury?", dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste, Jasna Strona Spektrum, Opole
11.30 - 11.45 Przerwa
SESJA V – SPEKTRUM AUTYZMU I MEDYCYNA
11.45 - 12.30 "Myślenie, odczuwanie i ciało", dr Konrad Lechmann, Uniwersytet w Jenie, Niemcy

12.30 - 13.15 "Stimming: modelowanie środowiska", Stiof MacAmhalghaidh, Ânion, Irlandia
13.15 - 13.45 "Kolorowe obrazki, czyli - gdzie w mózgu siedzi empatia?", lek Jacek Dobiała, Fundacja Prodeste, Leszno
13.45 - 14.15 "Specyfika seksualności osób w spektrum autyzmu" lek Barbara Barteczka - Eckert
14.15 - 15.00 Przerwa

SESJA VI - CIENIE
15.00-15.30 "Gdzie kończy się autyzm a zaczyna człowiek. Perspektywa osób zależnych ze spektrum autyzmu" mgr Aleksandra Oszczęda, Fundacja Prodeste, Opole
15.30 - 16.00 "Spektrum autyzmu i ADHD a edukacja szkolna. Kiedy sesja na studiach okazuje się być szczytem komfortu", Olga Wojdak, Jasna Strona Spektrum, Wrocław
16.00-16.30 "Przemoc rówieśnicza wobec dzieci ze spektrum autyzmu", mgr Monika Szubrycht, Kraków
16.30 - 17.30 dyskusja, pytania do prelegentów

UWAGA: Kolejne tytuły prezentacji będą pojawiać się w programie, w następnych dniach.