II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Autyzm w rodzinie i edukacji”

Kup bilet na konferencję:

Szczegółowy program konferencji

Sobota, 1. grudnia 2018

9.00 Rejestracja uczestników

10.00 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji

10.30 Współczesne, kliniczne spojrzenie na autyzm - dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Poznań
11.30 Idea neuroróżnorodności - społeczne implikacje - dr n. społ. Joanna Ławicka, Opole
12.15 Dyskusja

12.30-13.00 PRZERWA

13.00 O początkach pojęcia „autyzmu” - koncepcja Kannera vs. Aspergera - lek. Ewa Dobiała, Leszno
13.30 Szukanie winnych - hipotezy przyczyn autyzmu na przestrzeni dekad - lek. Jacek Dobiała, Leszno
14.15 Genetyka ASD - co wiemy dzisiaj - dr hab. n. med., prof. nadzw. UMK Marcin Woźniak, Bydgoszcz
15.00 Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a ASD - lek. Kamilla Jakubowska, Głogów/Piaski

15.30 - 16.30 PRZERWA

16.30 Zaburzenia metaboliczne i neurologiczne a ASD - lek. Oliwia Gorgoń-Dezor, Leszno
17.00  Zaburzenia przewodu pokarmowego i terapia żywieniowa dzieci z ASD - aktualny stan wiedzy - dr n. med. Szymon Wieczorek, Wrocław
17.45 Specyfika seksualności osób w spektrum autyzmu - lek. Barbara Barteczka-Eckert, Poznań
18.15 
Poziom funkcjonowania osób w spektrum autyzmu, a współistniejące zaburzenia psychicznei niepełnosprawność intelektualna - dr n. med. Anna Pakalska, Gdańsk

Niedziela, 2. grudnia 2018

SALA DUŻA

9.00 Diagnostyka funkcjonalna i kliniczna spektrum autyzmu - mgr Urszula Ratajczak, Opole
09.45 Niemowlę i małe dziecko z ASD - perspektywa terapeuty - mgr Katarzyna Padula, Leszno
10.15 Niemowlę i małe dziecko z ASD - perspektywa rodzica - mgr Sylwia Mądra, Łódź
10.45 Dyskusja

11.00-11.30 PRZERWA

11.30 Dziecko przedszkolne z ASD - perspektywa terapeuty - mgr Małgorzata Mikołajczak, Leszno
12.00 Piramida potrzeb przedszkolaka w spektrum autyzmu vs. realia systemu oświaty - perspektywa rodzica - mgr Aleksandra Rumińska, Tarnowskie Góry
12.30 Dyskusja
12.45 Dziecko szkolne z ASD - perspektywa terapeuty - mgr Kamila Wieczorek, Leszno
13.15  Szkoła - komunikacyjne pole minowe - dr n. hum. Agnieszka Kossowska, Opole
13.45 Dyskusja

14.00-14.30 PRZERWA

14.30 Wsparcie studentów z ASD - rozwiązania i wyzwania - perspektywa wykładowcy
- dr n. hum. Bożena Chrostowska, Olsztyn
15.00 
Studia wyższe - okres burzy i naporu - lic. Weronika Miksza, Poznań
15.30 Dyskusja

SALA MAŁA

9.00 Rozwój i samorealizacja dorosłych osób z ASD  - mgr Aleksandra Oszczęda, Opole
09.45 „Nie samą mową zawód stoi” - czyli osoba z ASD w pracy - Agnieszka Warszawa, Łódź
10.15 Osoba z ASD w partnerstwie - Kosma Moczek, Łódź
10.45 Dyskusja

11.00-11.30 PRZERWA

11.30 Dzieci autystyczne w autystycznej rodzinie - mgr Alicja Hińcza, Pępowo Kartuskie
12.15 Pasja jako metoda na życie i przeżycie - mgr Marek Stankiewicz, Suwałki
13.00Problemy moralne katolików z ASD w Polsce - dr n. teol. Michał Handzel, Kraków
13.45 Dyskusja

14.00-14.30 PRZERWA

14.30 Panel dyskusyjny: Dorosła osoba ze spektrum autyzmu, w przestrzeni publicznej

15.50 zakończenie konferencji

Prelegenci


Agnieszka Słopień

dr hab. n. med.; kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Vis-a-Vis w Poznaniu. Specjalista psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Kierownik polskiego grantu naukowego, główny badacz w 3 polskich grantach naukowych. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, autor i współautor rozdziałów w książkach oraz podręcznikach, autor i współautor wielu prezentacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przedstawianych na polskich i zagranicznych konferencjach (IF – 90.225; h-index – 12). Zainteresowania naukowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, rozwój języka, rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie, ADHD, zaburzenia odżywiania, pierwsze epizody zaburzeń afektywnych i psychotycznych, podłoże genetyczne zaburzeń psychicznych.

Marcin Woźniak

dr hab. n. med., profesor UMK. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM. Pracownik Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Specjalista w zakresie genetyki populacyjnej, ewolucyjnej i sądowej. Prowadzi wykłady dla studentów medycyny i biotechnologii m.in. z tematyki: "Źródła wiedzy w medycynie", "Mechanizmy ewolucji i ontogenezy", "Genomika i bazy danych", "Inżynieria genetyczna". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i dwóch rozdziałów w książkach poświęconych genetyce.

Sylwia Mądra

Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób ze spektrum autyzmu. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców.  Z autorskimi warsztatami dla rodziców osób z autyzmem, zjechała Polskę wszerz i wzdłuż. Aktywna uczestniczka kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie świadomości dot. życia z niepełnosprawnościami. Pomaga, radzi, interweniuje społecznie wszędzie tam gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Aktywnie działająca w przestrzeniach rzeczniczych, m.in. w Zespole ds. Opracowywania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich rodzin przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którego jest członkinią. Kampanierka. Zaangażowana w działania społeczne z inicjatywy Autism Team oraz Centrum Chcemy całego życia – wszystko dla pełni praw osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Współpracuje z wieloma organizacjami w zakresie  pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Menedżerka Zasobów Ludzkich -  zawodowo, projektowo i hobbistycznie. Prywatnie mama fantastycznego Janka (12 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Agnieszka Kossowska

dr n. hum., wykładowca Politechniki Opolskiej, autorka książki "Duże sprawy w małych głowach", w której językiem dzieci opowiada o niepełnosprawności, współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych dot. edukacji włączającej, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Absolwentka studiów podyplomowych Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu) oraz Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski).

Alicja Hińcza

Z wykształcenia literaturoznawca, filozof oraz nauczyciel Montessori; z zamiłowania muzyk, skrzypaczka w zespole smyczkowym Fascynacja. Mama dwójki cudownych dzieciaków. Posiadaczka diagnozy Zespołu Aspergera oraz autorka bloga: "W roli rodzica z ASD w tle...".

Ula Ratajczak

Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny.  Ukończyła kurs Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – strategie postępowania diagnostyczno terapeutycznego wg standardów NDT-Bobath oraz International School of Developmental Baby Massage & Movement w Londynie ze specjalizacją – instruktor masażu niemowlęcego. Realizatorka zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator "Mój przyjaciel film". Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia.info. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej "Medi@lnie z autyzmem", "Letnia Akademia Sztuki" oraz "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem". Organizatorka pierwszego festiwalu filmów osób ze spektrum autyzmu "OutFilm". Trener, szkoleniowiec. Autorka artykułów w czasopiśmie "Charaktery". W trakcie specjalizacji psychoterapeutycznej w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Barbara Barteczka-Eckert

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, seksuolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia w Łodzi. Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennego Pobytu dla Młodzieży Centrum Psychiatrii CM HCP w Poznaniu oraz prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską. Specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych oraz neurorozwojowych dzieci i młodzieży. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2- międzynarodowe narzędzie( tzw. "złoty standard") do diagnozowania spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się także sferą seksualności- głównie wieku rozwojowego. Kształciła się w dziedzinie psychoterapii- odbyła 2-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Aleksandra Oszczęda

Pedagog specjalny, muzykoterapeuta. Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi oraz pedagogikę specjalną  w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 2009 r. prowadzi terapię osób ze spektrum autyzmu w nurcie kognitywnym. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań należy poszukiwanie skutecznych  technik rozwijania samoświadomości i myślenia społecznego dla osób w każdym wieku. Autorka rozdziału „Przydatność eksperymentalnych próbek zadaniowych w procesie diagnozy dzieci z podejrzeniem ASD” w książce „Człowiek i autyzm” pod red. J. Kockiego, A. Kicińskiego. W latach 2016-2017 koordynatorka i trener projektu "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem" - o którym opowie na konferencji.

Joanna Ławicka

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki "Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera". W organizacji działa od początku jej istnienia. Niełatwa we współpracy, ciągle poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań. Do swoich zadań podchodzi z prawdziwie morderczą wytrwałością. Wymagająca – przede wszystkim od siebie. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W roku 2016 reprezentowała Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Marek Stankiewicz

Biolog terenowy z powołania, fotograf z pasji życiowej. Jak sam mówi - "jestem Aspie, mam zespół Aspergera, ASD, jestem w spektrum autyzmu - jakkolwiek to zwać." Przez fotografię i swojego bloga "Photography and Asperger" stara się pokazać ludziom jak widzi i odbiera świat. Od pewnego czasu zajmuje się również pomaganiem osobom z autyzmem - między innymi pracuje, jako pedagog (ukończył oligofrenopedagogikę) w szkole dla dzieci z ASD.

Kamila Jakubowska

Lekarz, specjalista rehabilitacji, pediatra. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kieruje oddziałem rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach oraz w NZOZ Samarytanin w Głogowie. Ma ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne w obszarze rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje  z Leszczyńskim Wielospecjalistycznym Zespołem Neuropsychiatryczno-Rehabilitacyjnym zajmującym się diagnozą i terapią osób ze spektrum autyzmu oraz z leszczyńską filią Fundacji Prodeste.

Kosma Moczek

Informatyk z zawodu, fotograf analogowy z zamiłowania, dziwak z natury, skrzypek amator, entuzjasta żeglarstwa na każdym akwenie większym od 1m². Człowiek renesansu, były pijak, certyfikowany geniusz. Obrońca tych, którzy sami bronić się nie mogą; rzecznik tych, którzy sami nie potrafią się wypowiedzieć. Żywy dowód na to, że autyzm i ekstrawersja stanowią mieszankę wybuchową.

Ewa Dobiała

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Jest w zespole nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Wrocławskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej oraz World Association of Positive Psychotherapy (WAPP).  W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapią pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Małgorzata Mikołajczyk

Po ukończeniu studiów wyższych na UAM w Poznaniu z zakresu oligofrenopedagogiki podjęła pracę w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. W ciągu wielu lat pracy rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną poznała ich potrzeby, problemy rozwojowe oraz metody usprawniania funkcjonowania w społeczeństwie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka i Rodziny na WSH w Lesznie poprzedzone ukończeniem szkolenia dla koordynatorów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Malego Dziecka i Rodziny w Warszawskim Centrum Metodyczno Psychologicznym.W ostatnich latach pracy pedagogiczno terapeutycznej koncentruje się głównie na wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi gabinet Wspomagania Rozwoju, realizuje terapię pedagogiczną w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie. Autorka Poradnika Wspomagania Rozwoju Dziecka z autyzmem wydanego przez Wydawnictwo DIFIN.

Jacek Dobiała

Specjalista neurolog, lekarz praktyk, twardo opierający się na Evidence Based Medicine. Na co dzień pracuje w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Lesznie. Współpracuje też z Wielospecjalistycznym Zespołem Neuropsychiatryczno-Rehabilitacyjnym zajmującym się diagnozą i terapią osób ze spektrum autyzmu. Zagorzały przeciwnik szamaństwa i pseudoterapii.

Bożena Chrostowska

Pedagożka, animatorka, trenerka, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Aktywna inicjatorka i realizatorka działań, tworzących środowisko akademickie UWM świadome autyzmu i przyjazne osobom z autyzmem. Od października 2017 pełni na uczelni funkcję koordynatora ds. wsparcia edukacyjnego studentów i studentek z ZSA. Autorka publikacji naukowych dotyczących problematyki autyzmu w perspektywie pedagogicznej. Zaangażowana w działania Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Olsztynie, realizuje różne inicjatywy na rzecz tej grupy rodziców. Szkoli kadrę pedagogiczną oraz uniwersytecką w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów/uczennic i studentek/studentów z ZSA. Na co dzień również współredaktorka literackiego zina, odpowiedzialna za dział poezji. Czasem pisze wiersze i opowiadania.

Katarzyna Padula

Neurologopeda, specjalista NDT-Bobath w zakresie logopedii. Pracuje głównie z dziećmi z niepełnosprawnościami każdego typu, główny obszar zainteresowań: problemy o podłożu motorycznym oraz sensorycznym dzieci z niepełnosprawnościami natury neurologicznej oraz sensorycznej. Główne pasje to: rower przełajowy oraz śpiewanie zawsze i wszędzie.

Agnieszka Warszawa

Informatyk, self-adwokat w przestrzeni autyzmu, osoba z zespołem Aspergera. Uważa, że świat jest przegadany. Preferuje alternatywne formy komunikacji i wyrazu. Z wykształcenia projektant i plastyk, obecnie informatyk medyczny w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pasjonatka ideologii Star Trek oraz fizyki, neurologii, neuropsychologii i muzyki klasycznej.

Oliwia Gorgoń - Dezor

Lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu neurologii osób dorosłych oraz dzieci, szczególnie zainteresowany epileptologią i zagadnieniem plastyczności mózgu. Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Jest Certyfikowanym specjalistą EEG dorosłych, Certyfikowanym specjalistą EEG dzieci i Certyfikowanym Trenerem EEG Biofeedback. Swoje umiejętności zdobywała w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i Ośrodku Kształcenia Medycznego „Akson”. Wykonuje badania diagnostyczne z zakresu ultrasonografi neurologiczneji- USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt, USG kanału kręgowego noworodków i niemowląt, USG szwów czaszkowych. Doświadczenie w zakresie badań USG zdobywała w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej „Obraz”. Jest wykładowcą akademickim oraz współtwórcą studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacji Neurologicznej w Wielkopolskiej Szkole Medycznej w Poznaniu. Należy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Od 2013r. jestem związana z Oddziałem Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Michał Tadeusz Handzel

OSPPE, doktor teologii w zakresie filozofii chrześcijańskiej (PWT we Wrocławiu), lic. naukowy teologii praktycznej (PWT we Wrocławiu), mgr psychologii pastoralnej (PAT w Krakowie); członek zwyczajny: The International Society for the Study of Occasionalism, Polskiego Towarzystwa Teologicznego (Sekcja Filozoficzna); Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; członek korespondencyjny The Spinoza Society of Canada; współpracownik Naukowo-Pedagogicznego Centrum Skoworodoznastwa działającego przy Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetecie im. Hryhorija Skoworoda w Perejasławiu Chmielnickim (Ukraina); wykładowca historii filozofii i metafizyki w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów; interesuje się myślą Hryhorija S. Skoworody, etyką tomistyczna, filozofią języka, filozofią umysłu oraz teologią naturalną. Pozanaukowo: ksiądz rzymskokatolicki pracujący duszpastersko przy Bazylice Mniejszej na Skałce w Krakowie, członek Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”.

Anna Pakalska

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, mgr psychologii. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2004 r.) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (2005 r., kierunek psychologia). W 2010 roku obroniła rozprawę doktorską w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła 2-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii, przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła staże zagraniczne na Oddziale Neurologii Dziecięcej w Thessalonikach w Grecji oraz na Oddziale Psychiatrii w St Thomas Hospital w Londynie. Członkini Stowarzyszenia Autism – Europe. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie fortepianu. Od wielu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, nieprzerwanie pomaga dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzi wykłady i szkolenia z psychiatrii dziecięcej i psychofarmakologii dla studentów, profesjonalistów, rodziców. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji z zakresu psychopatologii wieku rozwojowego oraz licznych referatów wygłoszonych podczas wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych. Zawodowo związana jest z Oddziałem Dziennym dla Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia. Prowadzi własną praktykę lekarską.

Aleksandra Rumińska

Połowa autystycznego duetu rodzicielskiego, mama dwóch synów ze spektrum autyzmu, edukator domowy. W kontakcie z ludźmi kieruje się przede wszystkim intuicją i empatią. Wprawny obserwator rzeczywistości. Pasjonatka paleontologii i geologii. Swoje emocje wyraża poprzez fotografię, głównie natury. Obecnie rozwija wiedzę i wykształcenie z zakresu psychologii i pedagogiki.

Weronika Miksza

wykształcenia dziennikarka, studentka ostatniego roku SUM na kierunku politologia ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktorka portalu niebieska-fala.pl będącego projektem poznańskiej Fundacji Aktywnych FURIA traktującego o różnych odcieniach spektrum autyzmu na terenie Poznania i Wielkopolski, wolontariuszka poznańskich fundacji działających na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA. Zawodowo - referentka ds. współpracy międzynarodowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu. Prywatnie – neuronietypowa narzeczona neuronietypowego Jerza i przybrana „matka” mocno nadwrażliwego sensorycznie jeża afrykańskiego. Miłośniczka podróży bliskich i dalekich (także w głąb siebie), języków obcych i wschodnich sztuk walki. Rzeczniczka „normalności w neuroróżnorodności”.

Kamila Wieczorek

Pedagog, terapeuta. Od 12 lat pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lesznie, jest wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki i studia podyplomowe między innymi z Oligofrenopedagogiki, Terapii Pedagogicznej, Terapii i Edukacji Osób z Autyzmem. Prowadzi liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące profilaktyki przemocy i agresji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z dzieckiem z ASD. Jest m. in. liderem profilaktyki agresji dzieci i młodzieży, oraz jest liderem projektu „Nastolatki” rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej praca i pasja to wspieranie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W 2016 roku utworzyła grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ASD w Lesznie, która cały czas działa. Przez kilka lat pracowała z klasami terapeutycznym w Gimnazjum nr 1 w Lesznie

Szymon Wieczorek

Doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Odbywał studia na Università degli Studi di Padova we Włoszech. Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Członek Stowarzyszenia Free-K zajmującego się promocją aktualnej wiedzy na temat spektrum autyzmu.