Grupy wsparcia dla rodziców

Od dawna żyjemy w czasie i przestrzeni, które są mało przewidywalne. Doświadczamy ogromnego stresu. Systematyczny udział w grupach wsparcia, nauczy Cię lepiej rozpoznawać swoje zasoby i radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, da okazję wymiany doświadczeń, pozwoli radzić sobie ze zmianą i codziennością. Spotkania odbywają się na zoom, cyklicznie i regularnie w małym, kameralnym gronie wspieranym przez naszych specjalistów.

Przykładowe tematy i zagadnienia:

  1. Ja, jako rodzic
  2. Emocje jako drogowskaz
  3. Kody emocjonalne mojego dziecka i moje
  4. Koła ratunkowe – dla dziecka i dla mnie
  5. Tylko zmiana jest stała i oczywista!

Udział w grupie polega na nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się własnym doświadczeniem i ważnymi pożytecznymi informacjami, udzielaniu wsparcia emocjonalnego ,korzystaniu ze wsparcia prowadzącego. Osoby prowadzące grupy wsparcia są jednocześnie specjalistami i rodzicami autystycznych dzieci/osób.

Koszt udziału: 40zł/h

Kontakt dla osób chętnych: a.oszczęda@prodeste.pl