Michał Jankowski

doktor habilitowany, geograf, gleboznawca, pracuje w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego pasją naukową jest szeroko pojęte gleboznawstwo, a w szczególności geneza gleb. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, a wyniki badań prezentował na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Niemczech, Tajlandii, Australii, Meksyku i Chile. Uczestniczył także w dwóch wyprawach naukowych do Mongolii. Dla podopiecznych Fundacji Prodeste przeprowadza warsztaty z zakresu geografii i gleboznawstwa oraz dzieli się swoimi zainteresowaniami - grą na gitarze i mandolinie.