Ewa Dobiała

lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta i trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (WAPP), hipnoterapeuta eriksonowski. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Od 2012 roku współpracuje z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii jako nauczyciel. Jest jednym z członków-założycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. W pracy terapeutycznej integruje doświadczenie i wiedzę kliniczną z obszaru psychiatrii z psychoterapią ercksonowską, systemową i transkulturową psychoterapią pozytywną.