Diagnoza

Diagnoza służy maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu BIEŻĄCYCH potrzeb rozwojowych i życiowych. Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia, które będą uwzględniać tę szczególną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy.

Ze względu na konieczność ograniczenia kontaktów, w chwili obecnej wiele etapów pracy diagnostycznej naszego zespołu, jest możliwe do przeprowadzenia on-line (z wykorzystaniem takich narzędzi jak: Skype, Messenger, Zoom).

Ośrodek we Wrocławiu prowadzi diagnostykę stacjonarną i hybrydową dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dla których kontakt on-line jest zbyt obciążający. 

Etapy diagnozy

 

Niezależnie od wieku i ostatecznej formy diagnozy, zawsze ma ona określone etapy. Wspólne dla wszystkich grup wiekowych i sposobów prowadzenia diagnozy są zawsze:

  • wywiad rozwojowy
  • obserwacja
  • przekazanie diagnozy

Wywiad rozwojowy do diagnozy możemy przeprowadzić stacjonarnie w naszym oddziale, we Wrocławiu, lub zdalnie – przez Internet. W wywiadzie udział biorą wyłącznie rodzice lub ewentualnie także inni ważni dla diagnozowanego, dorośli członkowie rodziny. Odbywa się w formie spotkania ze specjalistą, podczas którego rozmawiamy o wczesnych etapach życia osoby diagnozowanej. Spotkanie uzupełniane jest odpowiednimi formularzami, które wysyłamy drogą mailową. Istnieje również możliwość przesłania filmów, skanów dokumentów i notatek odnoszących się do rozwoju osoby badanej. Jeżeli istnieje tylko możliwość przesłania dokumentów – zespół ograniczony jest tylko do tych źródeł, jednak nie wpływa to na koszt diagnozy.

W wypadku wszystkich osób diagnozowanych proces rozpoczynamy od dodatkowej konsultacji wstępnej, która ma na celu ustalić – w wypadku dorosłych – czy mamy w ogóle możliwość przeprowadzenia diagnostyki i ułożyć najlepszy dla każdej diagnozowanej osoby plan działania, a w wypadku dzieci – jakie są potrzeby rodziny i zebrać wstępne informacje do wywiadu. 

Pobyt diagnostyczny dla dzieci

Głównym elementem procesu diagnostycznego dzieci jest dwudniowy pobyt rodzinny w naszym ośrodku we Wrocławiu. Tak, jak w wypadku diagnostyki indywidualnej nastoltków i dorosłych, pobyt diagnostyczny jest poprzedzony konsultacją wstępną i wywiadem rozwojowym. Na sam pobyt zapraszamy zawsze kilka rodzin z dziećmi w podobnym wieku. Każdorazowo dobieramy skład uczestników indywidualnie, z listy osób po przeprowadzonym wywiadzie. 

Podczas pobytu pracujemy z całymi rodzinami. Obserwujemy dzieci w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych – w grupie rówieśniczej, podczas zabawy, posiłków, w relacjach z rodziną i innymi ludźmi. 

Rodzice podczas wyjazdu korzystają z warsztatów, których celem jest wprowadzenie w istotę rozwoju dzieci. Mają także możliwość indywidualnie konsultować rozwój swoich dzieci ze specjalstami – pedagogami, psychoterapeutami i lekarzem psychiatrą*. 

Pobyt kończy się szczegółowym, indywidualnym omówieniem charakterystyki rozwoju każdego dziecka oraz wstępnym rozpoznaniem z informacja o dalszym postępowaniu – spotkanie z przekazaniem diagnozy organizowane jest dwa tygodnie po pobycie. Stacjonarnie lub online, zależnie od preferencji rodziny. 

—-
* W wypadku pobytów organizowanych w weekendy, nie będzie możliwości konsultacji z lekarzem psychiatrą. Wówczas rodzice będą mogli umówić się na spotkanie z lekarzem w innym terminie. Współpracujemy na stałe z lekarzami psychiatrami do których uczestnicy naszych wyjazdów mogą się zgłaszać na kontynuację postępowania, nie ryzykując konieczności powtarzania mozolnych procedur. Podczas pobytu bez lekarza, spotkanie z przekazaniem diagnozy odbywa się bezpośrednio podczas pobytu. 

Diagnostyka indywidualna

Młodzież i dorosłych diagnozujemy indywidualnie. Taki styl diagnostyki dla osób dorastających i dorosłych jest bardziej naturalny, podczas gdy grupowy pobyt diagnostyczny mógłby być bardzo niekomfortowy w tej grupie wiekowej.

Po spotkaniu wstępnym i wywiadzie diagnostycznym odbywa się jednorazowe spotkanie osoby diagnozowanej z naszym zespołem diagnostycznym w ośrodku we Wrocławiu. Spotkanie przebiega w bezpiecznej, spokojnej atmosferze. Jego celem jest uzyskanie informacji na temat sposobu fukcjowanowania osoby badanej w momencie obserwacji. Spotkanie trwa zazwyczaj około dwóch godzin.

Ostatnim elementem diagnostyki indywidualnej jest osobne spotkanie, poświęcone przekazaniu diagnozy. W zależności od potrzeb takie spotkanie może odbyć się stacjonarnie, we Wrocławiu, lub online.