Diagnostyka online

Pierwsze diagnozy online przeprowadzaliśmy już wiele lat temu, zanim jeszcze pandemia wprowadziła nowe standardy do naszej rzeczywistości i nauczyła ludzi, że online – nie znaczy gorzej. Na początek – zastanówmy się nad celem diagnozy.

Diagnoza ma na celu poznanie właściwości rozwojowych człowieka, nazwanie jego ścieżki rozwoju. Ponadto jest drogowskazem i określa potrzeby (rozwojowe, ale też wynikające z bieżącej sytuacji życiowej) człowieka diagnozowanego. Diagnoza określa również potrzeby osób najbliższych (np. rodziców dziecka, partnerów osób dorosłych). Jest niezbędna (szczególnie w przypadku dzieci) do uzyskania wsparcia instytucjonalnego.

Dlatego też, w zakresie diagnostyki, najrozsądniej jest przyjąć podstawowy priorytet:

diagnoza powinna służyć maksymalnemu poznaniu człowieka diagnozowanego i jego otoczenia, określeniu BIEŻĄCYCH potrzeb rozwojowych i życiowych.

Taka diagnoza umożliwi opracowanie optymalnych strategii wsparcia, które będą uwzględniać tę szczególną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy.

Diagnozy online prowadzimy zespołowo, z zachowaniem wszystkich, niezbędnych standardów. Każde spotkanie diagnostyczne poprzedzone jest obligatoryjną konsultacją wstępną i wywiadem rozwojowym, które także możemy przeprowadzić online. W ten sposób cały proces diagnozy jesteśmy w stanie przeprowadzić niezależnie od miejsca pobytu osoby diagnozowanej.

Cennik…

Konsultacja wstępna

60min: 140PLN

płatne z góry

Wywiad rozwojowy

60min: 150zł

płatne z góry

Spotkanie z zespołem

90-120min:700zł

płatne z góry

 

Omówienie diagnozy z zespołem

60min:200zł

płatne z góry

 

Opracowanie opinii z diagnozy

150zl

płatne z góry

 

Etapy diagnozy:

  • Konsultacja wstępna online – z osobą diagnozowaną, ma na celu określenie priorytetów i potrzeb osoby badanej, związanych z diagnozą. Na podstawie rozmowy wstępnej specjalista decyduje o kwalifikacji osoby do diagnozy. Jeśli stwierdzamy, że z jakiegoś powodu przeprowadzenie diagnozy online nie jest możliwe – przedstawiamy inne możliwości. Możliwości alternatywnego postępowania specjalista wskazuje podczas spotkania wstępnego lub po nim (mailowo/telefonicznie) – jeśli konieczna jest konsultacja z resztą zespołu diagnostycznego. 
  • Wywiad diagnostyczny online – jest to obligatoryjny element diagnozy. Nie prowadzimy diagnostyki w sytuacji braku możliwości zebrania wywiadu rozwojowego. Wywiad musi być przeprowadzony z członkiem rodziny osoby badanej, która pamięta ją z dzieciństwa. Przed wywiadem członek rodziny otrzymuje także kwestionariusz z dodatkowymi pytaniami.
  • Spotkanie diagnostyczne online – Jest to etap obserwacji, który odbywa się w toku rozmów z zespołem diagnostycznym (minimum 2 osoby), który ma za zadanie określić bieżące właściwości rozwojowe osoby badanej.
  • Analiza zebranego materiału przez zespół diagnostyczny – Ten etap diagnozy ma charakter wewnętrzny, odbywa się poza osobą diagnozowaną i jest objęty tajemnicą zawodową. Podczas analizy materiału nasz zespół analizuje dane z wywiadu i obserwacji w kontekście obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Określa również potrzeby rozwojowe osoby badanej oraz możliwe kierunki wsparcia.
  • Rozmowa podsumowująca – omówienie diagnozy i przekazanie wniosków oraz skierowanie do lekarza psychiatry, w wypadku diagnozy kończącej się wydaniem zaświadczenia lekarskiego
  • W wypadku diagnostyki online kierujemy osobę diagnozowaną do współpracującego lekarza psychiatry, który także odbędzie konsultację online. Nasz zespół przekazuje lekarzowi dokumentację, dzięki czemu osoba badana nie powiela procesu diagnostycznego.
  • Przygotowanie opinii pisemnej – na życzenie osoby diagnozowanej, za dodatkową opłatą. 

Konsultacje rodzinne online

Psychoterapia online

Psychoedukacja online