Regulamin promocyjnej sprzedaży biletów na konferencję „Autyzm. Ewolucja”

I. DEFINICJE:

 1. Organizatorzy: Organizatorami promocyjnej sprzedaży biletów jest Fundacja Prodeste, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 51/16. KRS: 0000316914; NIP: 754-295-62-18 oraz Fundacja AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS: 0000736741, NIP: 123-140-16-62
 2. Sprzedający: Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż biletów jest Fundacja Prodeste, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 51/16. KRS: 0000316914; NIP: 754-295-62-18
 3. Kupujący: osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu biletów promocyjnych na konferencję, za pośrednictwem Internetu.
 4. Regulamin: niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów promocyjnych na Konferencję „Autyzm.Ewolucja”, za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji.

II. ZASADY OGÓLNE:

 1. Sprzedaż biletów promocyjnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Fundacji Prodeste, znajdującego się pod adresem: https://prodeste.pl/sklep/
 2. Bilety promocyjne nie mogą być sprzedawane przez inne podmioty niż Fundacja Prodeste
 3. Sprzedaż promocyjna trwa do wyczerpania puli biletów promocyjnych, tj. 420 sztuk.
 4. Koszt biletów w promocji wynosi 769PLN i nie podlega zmianie.

III. WARUNKI PROMOCJI:

 1. Organizatorzy przedstawiają do sprzedaży promocyjnej ograniczoną pulę biletów na konferencję „Autyzm. Ewolucja”.
 2. Pula biletów promocyjnych wynosi 420 sztuk, co stanowi około 51% ogólnej liczby miejsc na konferencję „Autyzm. Ewolucja”
 3. Kupujący dokonuje zakupu biletu promocyjnego wyłącznie w ramach sklepu internetowego Fundacji Prodeste.
 4. Bilety nabyte w ramach promocji, nie podlegają wymianie z biletami nabytymi w ramach innych, kolejnych promocji.
 5. Bilety zakupione w ramach promocji są bezzwrotne.
 6. Promocje nie łączą się.
 7. Bilety promocyjne obejmują udział w trzech dniach konferencji „Autyzm. Ewolucja”, zestaw materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe oraz lunch.
 8. Organizator w ramach opłaty nie zapewnia w szczególności dojazdu ani noclegu.

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI:

 1. Kupujący zamawia bilet lub bilety promocyjne przez sklep internetowy Sprzedającego to jest – Fundacji Prodeste
 2. Po uiszczeniu opłaty, Kupujący otrzymuje informację o zakończeniu transakcji.
 3. Nazwisko Kupującego automatycznie jest zapisywane w bazie uczestników konferencji.
 4. Organizator nie przesyła drogą mailową dodatkowego potwierdzenia, ani biletu w formie graficznej.
 5. Nazwisko Kupującego, zapisane w bazie, znajdzie się na liście uczestników Konferencji.
 6. W dniu konferencji, Kupujący rejestruje swoją obecność w rejestracji Konferencji, gdzie otrzyma identyfikator oraz materiały konferencyjne.

V. INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://prodeste.pl/wp-content/uploads/2016/09/Regulamin-sklepu-internetowego-fundacji-Prodeste.pdf oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Kupujący ma zawsze prawo złożyć dowolne zapytanie do Organizatora drogą mailową, na adres: fundacja@prodeste.pl
 3. Administratorami danych osobowych Kupujących są Organizatorzy – Fundacja Prodeste oraz Fundacja AleKlasa.