Materiały dydaktyczne

kultura przyjazna, projekty

W ramach projektu opracowaliśmy kompleksowy pomysł na edukację kulturalną osób z autyzmem. Z uwagi na absolutną nowatorskość projektu – całokształt działań ma charakter „dobrych praktyk”.  Przygotowaliśmy także obszerne materiały dla instytucji kultury oraz katalog instytucji przyjaznych osobom z autyzmem.