Ula Ratajczak

Pedagog specjalny, neurologopeda, mediator rodzinny. Członek zarządu Fundacji Prodeste. Ukończyła kurs Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – strategie postępowania diagnostyczno terapeutycznego wg standardów NDT-Bobath oraz International School of Developmental Baby Massage & Movement w Londynie ze specjalizacją – instruktor masażu niemowlęcego. Realizatorka zajęć i warsztatów w ramach projektów: Fundacji Generator "Mój przyjaciel film".Autorka rozmów z Januszem Zaorskim, Anną Dymną i Bohdanem Smoleniem na temat terapii i roli teatru w terapii do portalu internetowego dobraterapia.info. W latach 2014-2016 koordynator programu edukacji medialnej "Medi@lnie z autyzmem", "Letnia Akademia Sztuki" oraz "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem" dofinansowanych przez MKiDN. Prowadzi spotkania specjalistyczne, warsztaty, zajęcia terapeutyczne i wychowawcze na turnusach rehabilitacyjnych i koloniach. Od wielu lat - trener na szkoleniach Fundacji Prodeste. Autorka artykułów w czasopiśmie "Charaktery".