Martyna Maleska – Gajdeczka

  • martyna

W 2014 roku ukończyła studia na kierunku pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, obecnie jest nauczycielem cieniem w szkole podstawowej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie "Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka". W ostatnich latach prowadziła zajęcia WWR w Poradni Prodeste. Od 2012 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz wychowawcze na turnusach i koloniach Fundacji Prodeste.

W wolnych chwilach czyta szwedzkie kryminały.